Skip to main content

Hjärtsvikt behandlas på vårdcentral i Kristianstad

Nyhet   •   Feb 20, 2014 13:43 CET

Patienter i Kristianstad med omnejd som lider av hjärtsvikt kan numera få behandling och stöd på vårdcentral i stället för på sjukhus.

-  Tanken är att tillgängligheten ska öka och att förebygga så att patienter inte behöver läggas in på sjukhus i samma utsträckning, säger hjärtspecialisten Per Werner.

Han har rekryterats till Vårdcentralen Östermalm i Kristianstad just för att bygga upp den nyöppnade mottagningen för patienter med hjärtsvikt.

Hjärtsvikt är en mycket allvarlig sjukdom och den kan vara svår att diagnosticera. Men internationella studier på patientgruppen visar att patienterna mår bättre och lever längre om de har nära tillgång till vård.  Region Skåne satsar på att få vårdcentraler att öppna hjärtsviktsmottagningar och Kristianstad är en av de första.

En hjärtsviktsmottagning är utrustad med ultraljud för att undersöka hjärtat. Utöver en kardiolog finns också en sjuksköterska med specialisering på hjärtsjukdomar.

-  Det är en trygghet för patienterna att det finns en särskild sköterska som de kan ringa och få råd av och som sedan hänvisar till hjärtspecialisten vid mer komplicerade frågor, säger Per Werner.

Hittills har ett 50-tal patienter med hjärtsvikt skrivit in sig på hjärtsviktsmottagningen i Kristianstad. Det finns kapacitet att ta emot 200 patienter och mottagningen tar emot remisser från vårdcentraler i nordöstra Skåne.

Läs mer om Region Skånes satsning på att ge hjärtsviktsvård på vårdcentraler