Skip to main content

Höftledspatienter är nöjdare i Hässleholm

Nyhet   •   Dec 08, 2015 13:29 CET

Hässleholms sjukhus får bland de bästa betygen i landet av patienter som genomgått ett höftledsbyte. Det visar en ny rapport om kvalitén på höftledsoperationer i Sverige.

Varje år görs omkring 800 totala höftledsplastiker vid Hässleholms sjukhus. Inget annat sjukhus i landet opererar fler och nu visar det sig även att de som fått ingreppet gjort i Hässleholm är mer nöjda med resultatet än riksgenomsnittet.

- Patienternas omdöme är den allra viktigaste kvalitetsstämpeln och vi är oerhört stolta över att nå så fina resultat, säger överläkaren Peter Ljung.

Alla patienter som genomgår ett höftledsbyte ombeds att fylla i ett frågeformulär både inför operation, direkt efter och ett år senare. Frågorna handlar bland annat om hur nöjda patienterna är med operationen, smärta, och hur de upplever sin livskvalitet.

Patientenkäterna ingår i en rikstäckande uppföljning, Svenska höftprotesregistret. Resultaten mellan olika sjukhus och vårdgivare är inte alltid jämförbara eftersom de också beror på vilken typ av patienter som opereras, deras allmänna hälsotillstånd och ålder. Men för Hässleholms sjukhus som opererar så stora volymer är resultaten statistiskt säkerställda.

- På alla de parametrar som berör patienternas bedömning ligger vi bättre till än genomsnittet i landet, säger överläkare Peter Ljung.

De fina siffrorna förklaras bland annat av att sjukhuset varit framgångsrikt med att tillämpa klinisk forskning och effektiva behandlingsmetoder i vården.

- Vi har också lyckats skapa en kultur där alla olika yrkesgrupper som jobbar kring patienten är engagerade i arbetet med att hela tiden förbättra för patienterna, berättar Peter Ljung.