Skip to main content

Ingrid Bengtsson-Rijavec etta på lista över välfärdens viktigaste kvinnor

Nyhet   •   Mar 05, 2015 09:32 CET

När tidningen Dagens Samhälle listar de 100 viktigaste kvinnorna inom vård, skola och omsorg finns Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör med som nummer 1. En placering som Ingrid Bengtsson-Rijavec är både glad och stolt över.

Ingrid Bengtsson-Rijavec är välfärdens viktigaste kvinna 2015. Hon toppar även kategorin landsting/region. Tillsammans med övriga toppnamn på listan prisades hon under en lunch på Teaterskeppet i Stockholm på onsdagen, där jämställdhetsminister Åsa Regnér var den som delade ut priser.

Ingrid Bengtsson-Rijavec tycker att det finns en poäng med att lyfta fram dessa hundra kvinnor för att visa dem att de är viktiga för den samhälleliga utvecklingen.
– Det är en form av bekräftelse för det man gör och att det man gör är rätt, samt att man är på rätt väg.

Vilket är det viktigaste budskapet du har till andra kvinnor som befinner sig i en position där de kan och vill förändra saker?

– Det viktigaste är att tro på sig själv och tro på att det man gör har ett mervärde för den organisation man jobbar i. Det är det bästa sättet att kunna göra sig hörd och göra skillnad.

Ingrid Bengtsson-Rijavec har tidigare varit ekonomidirektör och tillförordnad regiondirektör i Region Skåne. Hon har också arbetat i kommun, på Naturhistoriska riksmuseet, Nordiska ministerrådet och finansdepartementet.

– Många gånger tappas cheferna inom offentlig sektor bort och det mesta ljuset faller på näringslivstopparna, trots att vi ofta har större ansvar både ekonomiskt och i antal medarbetare och faktiskt också ofta jobbar i mer komplexa system. Så det här är ett otroligt viktigt initiativ, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec till Dagens Samhälle.

Fakta från Dagens Samhälle: De 100 kvinnor som finns med på årets lista ansvarar sammanlagt för 380 miljarder kronor, där topp tio står för 100 miljarder. Sammanlagt har de 405 000 anställda under sig, varav 110 000 hör till topp tio.

I den privata sektorn är 16 procent av de verkställande direktörerna kvinnor. På motsvarande nivå i landstingen är 59 procent kvinnor, i kommunerna 54 procent. Färsk statistik visar att andelen kvinnliga styrelseledamöter i de svenska börsbolagen uppgår till knappt 26 procent.