Skip to main content

Klagomål till patientnämnden förbättrar vården

Nyhet   •   Feb 26, 2019 09:20 CET

Brist i tillgänglighet på vårdcentraler och att smärta inte tas på allvar inom kvinnosjukvård. Det är några av de klagomål som framkommer i Patientnämnden Skånes årsberättelse för 2018.

Just kvinnosjukvård och primärvården har varit i fokus för patientnämnden under det gångna året. De är valda utifrån Region Skånes prioriterade områden.

Patientnämndens uppgift är att ta emot klagomål på vården. De kan också ge stöd i att föra fram klagomålen till de som är ansvariga i vården. Och för vården är nämndens patientberättelser en värdefull källa till kunskap.

– När patienternas upplevelser och önske­mål tillvaratas på detta sätt får vården ett värdefullt underlag till kvalitetsförbättringar och patienternas roll stärks. Den återkoppling som getts från vården är att analyserna anses värdefulla och används i kvalitetsarbetet, säger Anne-Marie Scholander, förvaltningschef Patientnämnden Skåne.

Sedan ett år tillbaka gäller nya regler som bland annat innebär att patientnämnden ska analysera inkomna klagomål på ett sätt som gör att vården enkelt kan använda dem i sitt förbättringsarbete.

Läs mer om patientnämndens arbete i Patientnämndens årsberättelse 2018 - Region Skåne

Fakta/Patientnämnden
Patientnämnden är en opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla regioner. Som patient kan man utan kostnad vända sig dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

För mer information
Anne-Marie Scholander, förvaltningschef Patientnämnden Skåne: 044 – 309 26 91