Skip to main content

Klinikapotekare spårar felmedicinering av äldre

Nyhet   •   Aug 28, 2015 09:48 CEST

Läkemedel botar, lindrar och förlänger liv, men är också förenade med stora risker.
Särskilt utsatta är äldre med många mediciner och Region Skånes klinikapotekare jobbar för att minska felmedicineringen.

Hos 9 av 10 äldre patienter på skånska vårdcentraler upptäcks läkemedelsrelaterade problem och även på skånska medicinavdelningar har en stor majoritet av patienterna besvär som beror på felaktig medicinering.

Förutom lidande för patienterna medför felaktig läkemedelsbehandling också onödiga kostnader för sjukvården. Studier indikerar att kostnaderna för att åtgärda problem relaterade till fel i läkemedelsbehandlingen hos äldre är minst lika stora som kostnaden för läkemedlen.

Går igenom äldres läkemedelslistor

Region Skåne använder sedan ett par år tillbaka en egen modell för läkemedelsgenomgångar. Syftet är att öka kvalitén i läkemedelsbehandlingen och modellen tillämpas bland annat av klinikapotekaren Helena Dahlerus. Den här dagen jobbar hon på en medicinavdelning på Hässleholms sjukhus där läkaren Elke Peters just bett henne ta en titt på en inneliggande patients läkemedelslista.

- En utmaning är att patientjournalerna finns i olika system beroende på om du varit på sjukhus eller vårdcentral. Det är svårt att få överblick över vilka läkemedel som skrivits ut och jag kan både avlasta läkaren och bidra till att medicineringen blir mer rätt, säger Helena Dahlerus.

Höga doser ger bieffekter

Hon sätter sig vid datorn och visar läkaren databasen Nationell Patientöversikt där hela historiken visas, oavsett vårdgivare. Med den särskilda kunskap hon har om hur läkemedel verkar, agerar tillsammans med andra och hur de påverkas av den enskilde individens värden, kan hon också se vilka brister som finns i nuvarande ordinationer.

- En medicin kan ha fungerat jättebra för en patient i tio år, men i takt med att vi blir äldre förändras kroppen och möjligheten att bryta ned läkemedel avtar. Ofta blir doserna för höga och då kommer bieffekterna. Vi kan efter samtal med patienten och i samråd med läkare ge rekommendationer om hur medicineringen kan förändras, säger Helena Dahlerus.

I Region Skåne arbetar klinikapotekare på särskilt utvalda vårdavdelningar där många äldre och multisjuka behandlas, ofta med oklara symptom. Klinikapotekarna arbetar också mot hemsjukvård och särskilda boenden som är kopplade till offentliga vårdcentraler.

Förhindrar sjuhusinläggningar

Även patienter som är över 75 år som inte är inlagda på sjukhus eller bosatta på särskilt boende får läkemedelsgenomgångar bland annat på regionens idag 20 äldrevårdmottagningar.

Med rätt läkemedel minskar risken för att äldre till exempel blir yra, ramlar och läggs in på sjukhus.

- När läkemedelsgenomgångar genomförs på sjukhus halveras riken för att patienterna återinläggs på grund av läkemedelsbehandlingen, säger Åsa Bondesson på enheten för läkemedelsstyrning i Region Skåne.


Fakta läkemedelsbiverkningar

  • De läkemedel som oftast orsakar biverkningar som leder till inläggningar av äldre på sjukhus är: Hjärt-kärlläkemedel, blodförtunnande medel, läkemedel som påverkar centrala nervsystemet (psykofarmaka, morfinbesläktade smärtstillande medel, antiepileptika), antibiotika, cytostatika, antiinflammatoriska medel och diabetesmedel.
  • Felaktigt använda kan dessa läkemedel bland annat orsaka lågt blodtryck, fall, blödningar, hjärtrytmrubbningar, salt- och vätskebalansrubbningar, förvirring, hjärtsvikt och lågt blodsocker.
  • Källa: Socialstyrelsen