Skip to main content

Kvälls- och helgmottagningar flyttar in på sjukhus

Nyhet   •   Feb 05, 2014 13:05 CET

Vårdcentralernas helg- och kvällsmottagningar i Hässleholm och Kristianstad flyttar in på respektive orts sjukhus i maj.  Och fler förändringar genomförs under våren för att öka tillgängligheten till vård på rätt nivå.

Under 2014 kommer de nya vårdcentralerna på sjukhusen i Kristianstad och Hässleholm enbart att ha helg- och kvällsmottagning. I början av 2015 beräknas ordinarie vårdcentraler öppna där.

Flytten av vårdcentraler till sjukhusen gör det möjligt för primär- och akutvård att ha ett tätare samarbete, inte minst en gemensam triage. Det är den första bedömningen av patienten som avgör om hen behöver akut vård eller kan få hjälp på vårdcentralen. Många patienter söker idag till akutmottagningen för sjukdomar och åkommor som skulle kunna tas omhand på vårdcentralen. Det skapar onödig väntan för patienten.

-  Med vårdcentraler på sjukhus kan vi erbjuda en väg in till vården för den som söker akut. Det skapar trygghet, tydlighet och bättre tillgänglighet till vård på kvällar och helger, säger Karin Melander, divisionschef för primärvården i Skånevård Kryh.

Förändringen innebär också att det blir fler specialistläkare inom primärvården, bland annat för att möta behov av nära vård kring folksjukdomar som hjärtsvikt, diabetes, KOL och astma.

Flytten av vårdcentraler till sjukhus ingår i Regions Skånes satsning på ökad tillgänglighet och tätare samarbete mellan primärvård och sjukhus för patienternas bästa.

Kontakt:
Kerstin Gossé
press- och medieansvarig Skånevård Kryh
0705 - 10 21 72