Skip to main content

Medicinsk kvalitet utmärker skånsk sjukvård

Nyhet   •   Jan 30, 2018 14:45 CET

Fysioterapeuten Katarina Ferm och patienten Magnus på hjärtrehabiliteringen i Lund. I Skåne deltar en större andel patienter i fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt, jämfört med riket i stort.

Den medicinska kvaliteten i skånsk hälso- och sjukvård blir allt bättre, konstateras i en nationell jämförelse av vården, gjord av Socialstyrelsen. Skåne förbättrar sitt resultat på 80 procent av de parametrar som ingår. Samtidigt är tillgängligheten en fortsatt utmaning.

Stroke, hjärtinfarkt, diabetes och livmoderhalscancer är diagnoser där medicinska insatser har särskilt stor betydelse för patienten. I Skåne har överlevnaden för patienter med dessa diagnoser tydligt ökat i den senaste mätningen. Dödligheten i samband med dessa sjukdomar är lägre i Skåne än i övriga Sverige.

Det som främst utmärker den skånska vården är den höga medicinska kvaliteten. Färre vårdrelaterade infektioner, färre olämpliga läkemedel till äldre, minskat antal benbrott på grund av benskörhet och bättre blodsockerkontroll hos diabetiker, är några exempel. Sammantaget syns en stark kvalitetshöjning i den skånska vården och det förstärker den positiva trend som funnits i de senaste årens nationella jämförelser.

"Bilden av den skånska vården är tudelad"

Tillgängligheten till vård är fortfarande en utmaning även om Region Skåne visar en positiv utveckling avseende tid till besök i specialiserad vård där Skåne ligger över rikssnittet. Däremot minskar telefontillgängligheten till vårdcentralerna och senaste mätningen visar även att det tar något längre tid att få träffa läkare på akutmottagningen.

- Bilden av den skånska vården är tudelad, det tror jag att många upplever. Siffrorna bekräftar bilden av en fantastisk kompetens där vi ligger långt fram kvalitetsmässigt. Men med en växande befolkning och medicinsk utveckling där vi kan hjälpa många fler, står vi inför utmaningar. Vi måste fortsätta jobba med förbättringar och inte minst tillgängligheten, säger Fredrik Lennartsson, Region Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör.

Läs hela rapporten

Öppna jämförelser 2018 - En god vård?

Kontakt

Region Skånes presstjänst, 044-309 39 77