Skip to main content

Nya arbetssätt ger friskare diabetespatienter

Nyhet   •   Maj 26, 2014 10:51 CEST

Med  skräddarsydd behandling och individuella mål för varje patient har resultaten för diabetsvården på Näsby vårdcentral förbättrats avsevärt.

Nyligen utsågs diabetesenheten på Näsby vårdcentral i Kristianstad till Årets diabetsteam av Svensk Föreningen för Diabetologi. Utmärkelsen kommer efter ett flera år långt förbättringsarbete med målsättningen att höja livskvalitén hos diabetiker.

Vårdcentalen har omkring 600 listade diabetikerpatienter, de flesta med Typ 2 Diabetes. Sedan vårdcentralen började arbete mer offensivt med behandlingen har diabetikernas värden förbättras  på alla punkter; blodtryck, äggvita i urinen, farligt kolesterol, BMI, medelblodvärde och fysisk aktivitet.

-  Vi har bättre värden än riksgenomsnittet. Vänteslistorna  är borta och personalen är mer positiv, säger verksamhetschefen Bo-Anders Paradis.

Det nya arbetssättet innebär bland annat att sköterskorna fått större befogenheter. De kan till exempel ordinera provtagning och ändra dosering av ett läkemedel utan att konsultera läkare.

-  Det funkar smidigare nu. Vi skickar ut kallelser till provtagning en vecka innan patienten kommer på besök, då har vi alla resultat när vi möter patienten. Är vi sköterskor osäkra på något provsvar kan vi ta en diskussion med läkaren redan innan patienten är här, säger  Anneli Arnell, en av två diabetssköterskor som arbetar på Näsby vårdcentral.

Vårdcentralen kallar numera också aktivt alla diabetespatienter till kontroll och följer upp att de verkligen kommer.

-  De som har bra värden kanske bara behöver komma en gång om året, andra behöver betydligt tätare uppföljningar. Vi träffar patienterna så ofta det behövs, säger Anneli Arnell.

En framgångsfaktor är att varje patient får individuella mål att arbeta mot, till exempel att försöka sänka sitt kolesterol eller blodtryck.

-  Vi ger inte bara patienten siffror på sina värden utan förklarar vad det betyder och vad de kan göra för att förbättra dem, med kost och motion till exempel.