Skip to main content

Ombyggnation på Malmö Sjukhusområde flyttar stora entréer

Nyhet   •   Jan 30, 2018 14:00 CET

Ny ente - White arkitekter Malmö

Den 5 februari stängs två välbesökta ingångar. Det gäller Inga Marie Nilssons gata 47 och 49. Patienter kommer från och med 5 februari att kallas till Carl-Bertil Laurells gata 9. Just nu berörs stora delar av sjukhusområdet av ombyggnation och stor planering har gjorts för att sätta patientsäkerheten först.

I början av februari kommer en del av Inga Marie Nilssons gata att stängas av tills arbetet är klart år 2024. I och med denna avstängning kommer två ingångar på gatan, Inga Marie Nilssons gata 47 och 49, att stängas. Patienter kommer från och med 5 februari att kallas till Carl-Bertil Laurells gata 9. Genom dessa 3 ingångar passerar idag dagligen 4000 personer så detta är en förändring som påverkar många patienter, besökare och medarbetare. Ingången vid Carl-Bertil Laurells gata 9 har byggts om, både utanför på gatan och innanför dörrarna, för att kunna ta emot fler besökare.

Stor utmaning när det byggs om på Malmö Sjukhusområde

Miljardsatsningen för att uppdatera sjukhusområdet kräver noga planering och stor logistisk. Ombyggnationen som kommer att ge sjukhuset cirka 100 000 fler kvadratmeter har kommit så långt att schaktning pågår. När massorna behöver transporteras bort och senare vid betonggjutning ökar transporterna på området. Idag kör det 12 bilar i timmen. Under våren kommer detta att utökas till 35 lastbilar i timmen.

Möjligheterna för transporter begränsas då man tar hänsyn till vårdverksamhet och områdets karaktär. Sjukhusområdets struktur gör också att många transporter inte alltid kan köra närmsta vägen. Grindvakt kommer att finnas vid infarten till byggvägen från John Ericssons väg vilket ger säkrare transporter.

Samtidigt kör ordinarie transporter, leveranser och övriga bilar vilket gör att varje timme är det ca 200 fordon i omlopp på området. För att underlätta trafiksituationen är det bäst att parkera i P-huset som finns på området. Körvägar och gångstråk förändras hela tiden när arbetsplatsområdet förändras.

För att förbättra framkomligheten har det satts in sjukhusbussar som är kostnadsfri att åka med och på området finns det nu också områdesvärdar som man kan rådfråga om man inte hittar.

- Det är stora förändringar som kan uppfattas besvärliga men vi gör vårt yttersta för att säkerställa säkerheten och genom god planering hitta bästa lösningen för patienter, besökare, medarbetare och byggarbetare. Området genomgår en stor omställning som påverkar alla, säger Pernilla Barnell och Daniel Thente, Delprojektledare Regionfastigheter.

För mer information kontakta

Pernilla Barnell

Delprojektledare Verksamhet

Regionfastigheter

Tel. 040-675 32 97

pernilla.barnell@skane.se

Daniel Thente

Delprojektledare Fastighet,

Regionfastigheter

Tel. 0706-34 06 40

daniel.thente@skane.se