Skip to main content

P-hus öppnar och bereder plats för nybyggnation på Helsingborgs sjukhusområde

Nyhet   •   Aug 28, 2015 10:31 CEST

Den 1 september öppnar åter parkeringshuset Glashuset. Samtidigt stängs utomhusparkeringen Klinikplatsen, för att ge plats åt nybyggnation.

 Parkeringshuset som byggts på med fyra nya halvplan skapar fler parkeringsplatser, för ett större antal patienter och besökare på sjukhusområdet. Likaså har p-huset försetts med dubbla in- och utfarter.

En påbyggnad av parkeringshuset har varit en förutsättning för att nybyggnation ska kunna ske. På den östra delen av sjukhusområdet påbörjas nu förberedelser inför uppförandet av en ny vårdbyggnad.

Gång- och cykelväg leds om När utomhusparkeringen Klinikplatsen stängs 1 september kommer även gång- och cykelvägen längs parkeringen stängas av. Gång- och cykeltrafiken mellan lasarettets huvudentré och Prins Kristians gata kommer istället ledas om, runt huvudbyggnadens västra flygel.

De kommande åren investerar Region Skåne i utveckling och modernisering av sjukhusområdet i Helsingborg. Målet är ett akutsjukhus med vård och arbetsmiljö i världsklass, som håller i många år och är väl rustat att möta framtidens krav. Fokus ligger på att skapa flexibla och långsiktigt hållbara byggnads- och installationslösningar, med goda förutsättningar för anpassningar och ombyggnader.

För mer information kontakta:
Malin Kihlman Projektområdeschef, Nya sjukhusområdet Helsingborg
0768-89 09 53n
malin.kihlman@skane.se

Frida Nordvall Byggprojektledare P-hus, Nya sjukhusområdet Helsingborg
0703-938977
frida.nordvall@skane.se

Gordana Tadic Kommunikatör, Nya sjukhusområdet Helsingborg
0768-87 13 09
gordana.tadic@skane.se