Skip to main content

Patienter värderar vården med en knapptryckning

Nyhet   •   Dec 28, 2015 09:00 CET

Åtta av tio patienter är mycket nöjda eller nöjda med sitt besök på Vårdcentralen Solbrinken och Vittsjö. Det visar de pulsmätare som just nu finns på de båda vårdcentralerna.

Hur har du upplevt ditt besök på vårdcentralen? Den frågan kan patienterna på Vårdcentralen Solbrinken och Vårdcentralen Vittsjö besvara med en enkel knapptryckning på maskinen Happy or Not som står i de båda vårdcentralernas väntrum fram till årsskiftet.

- Som vårdgivare behöver vi patienternas feedback, i bästa fall är resultatet en bekräftelse på att vi lyckas ge ett bra bemötande och god vård. Är patienterna inte nöjda får vi fundera över vad vi kan göra bättre, säger verksamhetschef Peter Tenghamn.

Samma pulsmätare ambulerar mellan olika vårdcentraler i nordöstra och sydöstra Skåne och på mottagningar och avdelningar på Centralsjukhuset Kristianstad, Hässleholms sjukhus och Lasarettet i Ystad. Happy or Not-mätaren kan ses som ett komplement till den Nationella Patientenkäten där patienter en gång varje år eller vartannat år får svara på en mängd frågor bland annat om bemötande, nyttan med besöket och förtroendet för vården. Pulsmätaren ställer bara en enda fråga som kan besvaras av alla som passerar förbi.

- Vi funderar mycket på hur man kan mäta patientnöjdheten oftare än vartannat år och på ett enklare sätt. Happy or Not Mätaren har sina begränsningar, men resultaten kan ge en viss hint om vad patienterna tycker, säger Kristin Vilhelmsson, kvalitetskontroller på Medicinkliniken på CSK där mätaren tidigare använts.