Skip to main content

Pia Lundbom får nytt regionalt uppdrag

Nyhet   •   Jan 12, 2018 14:14 CET

Pia Lundbom

Pia Lundbom lämnar arbetet som förvaltningschef i Skånevård Kryh för att utveckla den regionala produktionsstyrning som krävs för att Region Skåne ska utnyttja de samlade resurserna mer effektivt.

– För att möta framtidens utmaningar och nå bättre kvalitet, tillgänglighet och effektivitet måste vi inom den specialiserade vården jobba än mer över förvaltningsgränserna. Pia Lundbom har erfarenheten som krävs för att ta det regionala greppet om produktionsresurserna, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Pia Lundbom har jobbat med produktionsstyrning i tidigare uppdrag. 2013 blev hon chef för nybildade Skånevård Kryh.

– Jag har haft en fantastisk tid som förvaltningschef och är stolt över att Kryh lyckats bibehålla god tillgänglighet trots fler patienter. Både chefer och medarbetare har sett förvaltningens operationssalar och vårdplatser som gemensamma resurser. Det förhållningssättet tar jag med mig i det nya uppdraget med regional produktionssamordning där jag framför allt vill bidra till att ge bästa möjliga tillgänglighet för skåningarna och bra arbetsförhållande för vår personal.

Pia Lundbom påbörjar sitt nya uppdrag den 1 februari och arbetet med att utveckla den regionövergripande produktionssamordningen pågår under hela 2018.

Karin Bengtsson går in som tillförordnad förvaltningschef för Skånevård Kryh i väntan på att en ny förvaltningschef har rekryterats. Hon kommer parallellt att fortsätta med sitt nuvarande uppdrag som förvaltningschef för Habilitering och Hjälpmedel.

För mer information
Maria Wogensen, pressekreterare: 046 -77 08 70