Skip to main content

Prisad för pedagogiska insatser

Nyhet   •   Sep 16, 2014 14:19 CEST

Magnus Wagenius, överläkare vid enheten för kirurgi och urologi Helsingborgs lasarett, har fått ett pedagogiskt pris från läkarstudenterna.

Priset delas ut till en lärare eller handleder som gjort extra förtjänstfulla pedagogiska insatser inom undervisning och handledning.

Det är läkarstudenterna på termin 8 vid Helsingborgs lasarett, del av medicinska fakulteten, Lunds Universitet, som utsett Magnus Wagenius till bästa pedagog.

– Det är glädjande att få bekräftelse från studenterna. Jag tror att priset mycket beror på det solida genomarbetade kursprogram som bland annat Ola Bratt här tagit fram, säger Magnus Wagenius.

Att undervisa är en viktig del i arbetet och skulle han få ge ett pedagogiskt råd skulle det vara att ta tillvara sin egen känsla för ämnet.

– Jag försöker smitta studenterna med den glädje jag själv känner inför mitt jobb. Jag tror det är viktigt att jobba med positiv förstärkning och ge mycket positiv feedback, säger Magnus Wagenius.

Fotnot: 2011 Fick Magnus ”Handledarpriset” från Läkarförbundet och MSF till handledare av AT- och ST-läkare på Medicinska riksstämman.