Skip to main content

Rekordår för hjärttransplantationer vid SUS

Nyhet   •   Feb 14, 2017 10:05 CET

Per Ola Kimblad, verksamhetschef Torax- och kärl, Skånes Universitetssjukhus

Överlevnaden efter hjärttransplantation ligger i världsklass vid SUS, 96,2 procent jämfört med USAs bästa klinik som ligger på 92.0 procent.

– Donationsbefrämjande åtgärder kan ha bidragit till fler organmatchningar, säger Lars Algotsson, transplantations-ansvarig vid SUS.

Totalt görs ett 20-tal olika typer av hjärtingrepp vid SUS. Nya siffror från kvalitetsregistret Swedeheart visar att SUS hjärtverksamhet håller mycket hög kvalitet. Dödlighet ligger efter by-pass operation vid SUS på 0,7 procent efter 30 dagar, jämfört med riket som i genomsnitt ligger på 1,2 procent.

När det gäller risken för stroke efter behandling av hjärtinfarkt ligger SUS på 0,92 procent jämfört med medeltalet för hela riket: 2,4 procent.En annan komplikation som förekommer efter behandling av hjärtinfarkt är behov av dialys. Här ligger SUS på 0,55 procent medan riket ligger på 2,5.

– Det ligger hårt arbete bakom resultaten och vi är stolta över dem, säger Per Ola Kimblad, verksamhetschef för kärl-och thoraxverksamheten vid SUS.

För ytterligare information kontakta:

Per Ola Kimblad Verksamhetschef Thorax -och kärl, SUS 070-513 16 54

Anna-Lena Boive, Pressansvarig SUS, 072-705 75 84