Skip to main content

Samlad patientdata för bättre läkemedelsutveckling

Nyhet   •   Dec 15, 2015 15:56 CET

Sveriges fyra största landsting och regioner har provat en modell för samarbete mellan läkemedelsföretagen och landstingen. Syftet är att bygga en samlad kunskap om patienternas läkemedelsbehandling och hur den fungerar. Resultaten görs tillgängliga för alla. "Det här ökar patientnyttan, kostnadseffektiviteten och innovationskraften på läkemedelsområdet", säger Magnus Thyberg, chef för läkemedelsenheten i Stockholms län landsting. Det första gemensamma projektet har undersökt behandlingen av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom (IBD).

Det finns mycket kunskap om patienter och behandlingar men en brist är att kunskapen ofta är fragmentiserad och spridd. Att samla ihop och skaffa en gemensam bild av hur patienterna och behandlingen ser ut är grundbulten i det samarbete som initierades av Stockholms läns landsting 2013. Efter att Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Region Östergötland anslutit sig till denna modell, har nu ett projekt slutförts i samarbete med läkemedelsföretagen AbbVie, MSD och Takeda. Tillsammans har experter från alla parter samarbetat för att definiera viktiga frågeställningar vars svar kan förbättra IBD-vården.

- Det handlar inte om att testa på patienter. Det börjar ofta med att vi skapar en gemensam bild av behandlingsläget inom en sjukdom. Genom landstingets databaser kan vi systematiskt ta reda på vilken behandling patienter har fått och hur de har fungerat. På så sätt hittar vi mönster i behandlingen som kan leda till förbättrad vård och läkemedelsanvändning för patienterna, säger Anders Carlqvist, chef för Läkemedelsenheten i Västra Götaland.

Den gemensamma testmiljön är ett nytt sätt att samarbeta för den offentliga vården och läkemedelsindustrin. Landstingen och regionerna får insikter som leder till bättre vård för patienterna och läkemedelsbolagen får kunskaper om hur läkemedlen används och fungerar. Samarbetet bidrar till en läkemedelsutveckling som drivs av största möjliga patientnytta.

- I de fyra regionerna bor 57 procent av Sveriges befolkning. Det ger ett fantastiskt kunskapsunderlag som skapar ökad patientnytta, kostnadseffektivitet och förbättrade förutsättningar för innovation och FoU på läkemedelsområdet, säger Maria Landgren, chef för enheten för läkemedelsstyrning på Region Skåne.

Nu publiceras resultaten av testmiljöprojektet för IBD i en slutrapport. De fyra landstingen och regionerna är nöjda.

- Vi har lärt oss mycket om både uppföljning och samarbete i detta projekt. Det är något som vi kommer ha nytta av i framtida samarbeten, säger Ulrika Whiss chef för läkemedelsenheten i Region Östergötland.

Så fungerar testmiljön:

  • Testmiljön startade 2013 av Stockholms läns landsting och har hittills använts där inom områdena inflammatorisk tarmsjukdom, schizofreni, infusionspumpar och multipelt myelom.
  • Läkemedelsbolagen ger förslag till samarbetsprojekt och undersökningar de önskar göra.
  • Landstingens medicinska experter avgör vilka förslag som ska bli verklighet baserat på vad som bedöms ge störst patientnytta och ställer sedan medicinsk och läkemedelsanalytisk kompetens till förfogande.
  • Analysen görs med stöd av oberoende konsultföretag där kostnaden betalas av läkemedelsföretagen.
  • Läkemedelsföretagen har aldrig tillgång till några data som kan kopplas till enskild patient.
  • Resultaten görs tillgängliga för alla, de deltagande läkemedelsföretagen får alltså ingen exklusiv tillgång till dem.
  • Utifrån vilka förbättringsmöjligheter som ses utvecklas fördjupade samarbetsprojekt.

Kontakt

Maria Landgren, läkemedelschef Region Skåne, 040-6753667

Bifogade filer

PDF-dokument