Skip to main content

Sjukskrivna på vårdcentraler lotsas rätt av rehab-koordinatorn

Nyhet   •   Aug 03, 2015 06:00 CEST

För att underlätta alla moment som en sjukskrivning för med sig, finns numera rehab-koordinatorer på Region Skånes vårdcentraler.

Sedan Ann-Louise Karlsson i Hässleholm blev sjukskriven för värk i händerna har hon inte bara haft kontakt med läkaren på Vårdcentralen Solbrinken som ansvarar för behandling och bedömer hennes arbetsförmåga. Rehabkoordinatorn Annika Strömdahl (på bilden) har full insyn i alla sjukskrivningsärenden som är aktuella på vårdcentralen.

  • Det är skönt att ha en person att vända sig till istället för att behöva ringa runt till fyra, fem för att få svar på mina frågor, säger Ann-Louise Karlsson.

Sjukskrivningarna i Sverige ökar och i takt med dessa också behoven av att erbjuda bra stöd till patienterna.

  • Många har aldrig varit sjukskrivna och vet inte vad som gäller. Patienterna kan ringa direkt till mig och ofta kan jag stilla deras oro, säger Annika Strömdahl.

Som rehab-koordinator kan Annika Strömdahl gå in i patientjournaler och skapa sig en bild av var i processen ett sjuskrivningsärende ligger. Hon kan boka tid hos läkare för nya intyg och sitter, om patienten vill, med i de möten patienten har på vårdcentralen. Den samordnande rollen är inte minst viktigt då patienterna ibland träffar olika läkare. Om patient önskar håller Annika Strömdahl också kontakt med arbetsgivaren och kan förklara vad sjukskrivningen innebär för arbetstagaren.

  • Patienten är vårdcentralens uppdragsgivare och vår roll är att det fungerar så bra som möjligt för patienten under sjukskrivningen.

Annika Strömdahls uppfattning är att de allra flesta drar sig för en sjukskrivning och när den väl är ett faktum vill nästan alla ta sig tillbaka till arbetslivet så fort som möjligt. Ibland kan de behöva skynda långsamt och titta på andra alternativ.

  • Många patienter har till exempel aldrig hört talas om att man kan bli deltidssjukskriven eller få en förebyggande sjukskrivning för att hinna träna hos sjukgymnast och på så vis undvika en sjukskrivning. Och vi på vårdcentralerna behöver jobba ännu mer framöver på att hantera sjukskrivningar på bästa sätt.