Skip to main content

SOM-rapport för Skåne presenteras

Nyhet   •   Jan 20, 2017 10:14 CET

SOM-institutets senaste rapport om Skåne, Slutna rum och öppna landskap, släpps i Malmö den 25 januari.

Några av de frågor som analyseras är de skånska medborgarnas politiska intresse, attityd till svensk välfärdspolitik och förhållande till Danmark. Förtroendet för politiker och tjänstemän ligger också i bokens blickfång, liksom skåningars användning av internet och lokala nyhetsmedier. Ett särskilt kapitel ägnas åt en analys av skånska sverigedemokrater, en grupp som har vuxit sig allt större i den skånska väljarkåren under 2000-talet. Flera kapitel innehåller jämförelsen med tidigare års skånska SOM-undersökningar samt med de nationella respektive västsvenska SOM-undersökningarna. Sammantaget medverkar tio forskare från Göteborgs universitet och Lunds universitet med analyser i Slutna rum och öppna landskap, den 69:e forskarantologin från SOM-institutet. Rapporten har tagits fram på uppdrag från Region Skåne.

Plats: Skånevåningen, Dockplatsen 26, Malmö

Tid: 25 januari 2017, kl. 14-16

Mellan kl 14-15 kommer utvalda forskare att berätta om sina slutsatser och det kommer finnas tid att ställa frågor under minglet mellan kl 15-16. Lättare tilltugg serveras.

Samtliga som deltar får ett exemplar av boken Slutna rum och öppna landskap.

Program och deltagare

  • Introduktion till den skånska SOM-undersökningen 2015 – Ulrika Andersson, undersökningsledare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet & Henrik Oscarsson, professor och föreståndare vid SOM-institutet, Göteborgs universitet
  • Skåningar om att leva, bo och verka i Skåne, del I – Ulrika Andersson
  • Förtroendet för politiker och tjänstemän i Skåne – Lennart Weibull, seniorprofessor, SOM-institutet
  • Perspektiv på Öresundssamarbetet – Jesper Falkheimer, professor och sektionschef vid Sektionen Forskning, samverkan och innovation, Lunds universitet & Nils Gustafsson, institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet
  • Skånska sverigedemokrater – Anders Sannerstedt, docent vid statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet
  • Skåningar om att leva, bo och verka i Skåne, del II – Ulrika Andersson
  • Mingel och tid till frågor

Mer information

För mer information om rapporten, kontakta Ida Karlsson, analytiker vid Region Skåne, på 040-675 36 23.

För snabbare inpassering i Region Skånes hus, var vänlig föranmäl ditt besök till thomas.j.nilsson@skane.se senast den 24 januari.