Skip to main content

Vårdavdelning i Trelleborg blir testbädd för nya idéer

Nyhet   •   Nov 09, 2016 08:59 CET

Lasarettet Trelleborg öppnar en ny vårdavdelning som får ett uttalat uppdrag att utveckla vården genom nya arbetssätt, digital teknik och e-hälsa för patientens bästa.

Vårdavdelningen ger ett tillskott på ett 20-tal vårdplatser till Trelleborg och öppnar efter sommaren 2017 för multisjuka och äldre patienter.

– Det här ska bli en modell för hur framtidens vårdavdelning kan se ut. Vi vill att avdelningen ska utmana gamla arbetssätt och införa nytänkande. Därför känns det viktigt att göra denna satsning på den patientgrupp som ökar allra mest, som idag har många och återkommande sjukhusbesök och som har mycket att vinna på att sjukvården levererar på toppen av sin förmåga, säger Björn Zackrisson, förvaltningschef i Skånevård Sund där Lasarettet Trelleborg ingår.

Han ser framför sig att vårdavdelningen kommer att utnyttja fler digitala lösningar än vad vården gör idag och utveckla samverkan med primärvård, sjukhus och kommunerna. Vårdprocessen ska bli så effektiv som möjligt med bland annat färre undvikbara vårdskador som vinst.

På den nya vårdavdelningen ska medarbetarna få möjlighet att påverka både sina scheman och arbetsuppgifter. Utgångspunkten är att medarbetarnas kompetens ska utnyttjas optimalt. Det betyder att fler yrkesgrupper kan komma ifråga för tjänsterna, till exempel receptarie, arbetsterapeut, servicemedarbetare, sjukgymnast, kurator eller socionom.

– Avdelningen söker både erfarna medarbetare och nyutexaminerade. Attityd och värderingar kommer att väga tyngre än formella meriter, säger Björn Zackrisson.

Vårdavdelningen är ett led i Hälsostaden Trelleborg och ska utvecklas som ett projekt, utvärderas vetenskapligt för att sedan bli modell för framtida vårdavdelningar i hela Region Skåne.

Fakta: Hälsostaden Trelleborg är ett gemensamt utvecklingsprojekt mellan Trelleborgs kommun och Region Skåne som startade i oktober 2016. Det syftar till att få till ett gemensamt och bättre samarbete kring äldre, sjuka patienter och brukare som behöver insatser från både kommun, primärvård och sjukhus.

Platsannons för projektledartjänst:
http://www.skane.se/organisation-politik/Jobba-hos-oss/Lediga-jobb/id/?assign=172dbc50-181d-42ff-874c-916c3feb056d