Skip to main content

Vårdcentraler IVO-anmäls för bristande diagnoser

Nyhet   •   Feb 29, 2016 13:00 CET

Region Skåne anmäler två vårdcentraler till Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Anledningen är att diagnoser satts utifrån ett bristfälligt underlag.

Region Skåne har granskat diagnoser i patienters journaler på tio vårdcentraler inom hälsovalet. Granskningen är en fördjupning av en statistisk analys av samtliga vårdcentralers registrering av diagnoser, som genomfördes under hösten 2015.

Risker för patientsäkerheten

Tio vårdcentralers diagnoser avvek från det förväntade, och därför valde Region Skåne att göra en medicinsk revision på dessa tio. Då framkom att det fanns ett bristfälligt underlag för flera diagnoser. För två av dem var bristerna så allvarliga att det kan ha medfört risker för patientsäkerheten. Därför anmäler Region Skåne dessa två till IVO.

–  En korrekt journalföring är nödvändig för patientsäkerheten. Det får givetvis inte förekomma felaktiga diagnoser. Nu får IVO utreda om bristerna medfört risker för någon patient, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Kontinuerliga uppföljningar

Fyra av de tio vårdcentralerna har fått ta del av resultaten och de åtgärder de medför. För de sex återstående vårdcentralerna pågår analysen fortfarande och åtgärdsförslag presenteras inom några veckor.

–  Vi gör kontinuerliga uppföljningar av all vård som sker på uppdrag av Region Skåne. Det är ett kvalitetsarbete som ska se att alla invånare får en god och likvärdig vård och att våra skattemedel används rätt. Vi har 152 vårdcentraler i Skåne och de flesta fungerar mycket väl, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.

För mer information

Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, telefon 044-309 33 91.