Skip to main content

Vuxenpsykiatrin i Malmö har stärkt patientsäkerheten

Nyhet   •   Feb 27, 2017 14:29 CET

Patientsäkerheten har förbättrats inom vuxenpsykiatrin i Malmö. Det visar den genomlysning som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har gjort av verksamheten.

IVO har under drygt ett år följt vuxenpsykiatrin i Malmö i deras arbete med att förbättra patientsäkerhetsarbetet.

Tillsynsmyndigheten konstaterar att verksamhetens lex Maria-utredningar har förbättrats, att man har blivit bättre på att se till att beslutade åtgärder genomförs, att man har utvecklat sin patientsäkerhetsorganisation och att man gör fler riskanalyser.

– Det är viktigt att psykiatrin har hög patientsäkerhet och håller hög kvalitet. Det var också anledningen till att vi tog beslutet om att genomlysa hela psykiatrin och kan nu konstatera att det har gett ett förbättrat resultat, säger Yvonne Augustin (S) ordförande i sjukvårdsnämnd Sund.

På samtliga punkter ser IVO att åtgärderna har gjort att patientsäkerheten har stärkts och risken för vårdskador därmed har minskat. Samtidigt konstaterar myndigheten att vuxenpsykiatrin i Malmö behöver fortsätta sitt arbete.

– Det här visar att vi är på rätt väg, att vårt arbete för att stärka patientsäkerheten har gett resultat. Men det är viktigt att vi inte slår oss till ro utan fortsätter utveckla vårt systematiska patientsäkerhetsarbete, säger Katarina Viebke, divisionschef för Psykiatri Skåne.

Förbättringarna är både resultat av ett målmedvetet arbete men också av en resursförstärkning.

– Vi har till exempel fått mer resurser för att bemanna upp nattetid på våra heldygnsavdelningar i Malmö och det har betytt mycket, säger Hans Brauer, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin i Malmö.

Det var efter ett antal allvarliga incidenter under 2014-2015 som IVO beslutade att genomföra en tillsyn av vuxenpsykiatrin i Malmö. Denna är nu avslutad.

Läs mer om genomlysningen på IVO:s hemsida

Kontakt:Yvonne Augustin (S), ordförande sjukvårdsnämnd Sund,
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare: 0725- 97 14 27