Skip to main content

Ystad och Kristianstad är bäst i landet på hygienrutiner

Nyhet   •   Maj 05, 2014 14:23 CEST

Vårdavdelningarna på Centralsjukhuset Kristianstad och Lasarettet i Ystad är bäst i landet på att följa de hygienrutiner och klädregler som finns inom sjukvården. Det visar den senaste nationella mätningen.

-  Det här är fantastiskt roligt och resultatet speglar det systematiska jobb som gjorts på våra avdelningar för att förbättra hygienen och minska smittspridningen, säger Petra Elg chefssjuksköterska inom Division Specialiserad Närsjukvård.

Centralsjukhuset i Kristianstad och Lasarettet i Ystad följer till 95 procent de hygienrutiner och klädregler som finns. Inga andra sjukhus i landet har bättre resultat och genomsnittet för riket ligger på 74 procent.

Basala hygienrutiner och klädregler handlar bland annat om att tvätta och desinficera händerna både före och efter kontakt med patienter, att ha korrekta arbetskläder och inte bära armband, klockor eller ringar. Personalen på vårdavdelningarna på CSK och Lasarettet i Ystad för en ständig dialog om vikten av god hygien.

-  Vårdrelaterade infektioner är något vi verkligen vill undvika. Det enklaste sättet att begränsa risken för att så sker är att följa basala hygienrutiner och klädregler, säger Petra Elg.

Sjukhusen har satsat mycket på internutbildning av personalen och det finns hygienombud på varje avdelning som håller sig à jour med de senaste riktlinjer och som påminner kollegor. Det spelar också stor roll att ledningen för sjukhusen föregår med gott exempel, tycker Petra Elg.

Hela rapporten om hygienrutiner, klädregler och vårdrelaterade infektioner