Taggar

region skåne 783 regional utveckling 204 akutsjukhus 165 skånes universitetssjukhus 160 pia kinhult 118 regionstyrelse 114 kulturnämnden 92 helsingborgs lasarett 83 primärvården skåne 77 regionfullmäktige 68 lex maria 51 vårdcentral 45 chefläkare 44 pontus lindberg 41 blodgivning 38 skåne 37 sjukhuschef 37 regionala tillväxtnämnden 37 görel nergelius 30 csk 28 ge blod 27 lisbeth cederwald 27 kristianstad 27 centralsjukhuset kristianstad 26 jonas rastad 26 infrastruktur 25 folkhälsa 24 birgitta södertun 23 lasarettet i ystad 22 ingrid bengtsson-rijavec 21 labmedicin skåne 20 öresund 20 kultur skåne 20 lunds universitet 20 blodcentralen 20 miljö 19 psykiatri skåne 18 sus 18 malmö 18 tandvård 18 patientsäkerhet 17 ess 17 forskning 17 kultur 17 tillväxt 16 medborgardialog 16 folktandvården skåne 16 carl johan sonesson 15 näringsliv 15 psykiatri 15 anders åkesson 14 centralsjukhuset i kristianstad 14 hälso- och sjukvård 14 henrik fritzon 14 blodcentralen skåne 14 hälso- och sjukvårdsnämnden 13 sjukvård 13 helsingborg 13 demens 13 biogas 13 psykisk hälsa 12 psykisk ohälsa 12 frisktandvård 12 smittskydd skåne 12 1177 11 näringsliv skåne 11 max iv 11 blodbuss 11 hälso- och sjukvårdsnämndens pressinformation 11 upphandling 11 yngve petersson 11 skånetrafiken 11 öresundsregionen 11 monika ekström 11 hälsa 10 cancer 10 kommunförbundet skåne 10 sören olofsson 10 klimatsamverkan skåne 10 bup 10 innovation 10 läkemedel 10 stroke 10 katarina erlingson 10 malmö stad 10 energi 9 regiondirektör 9 järnväg 9 nationell patientenkät 9 antibiotika 9 vårdproduktionsberedningen 9 skånevård 9 pia lundbom 9 barn 9 diabetes 9 kultursamverkansmodellen 9 mikael stamming 9 lund 9 tillgänglighet 9 regionservice 9 Visa alla taggar
Media-no-image

Skånsk besöksnäring får 7,5 miljoner, nytt kluster för industrin och satsning på Materials Business Center

Pressmeddelanden   •   2015-09-01 07:51 CEST

Nyheter från regionala utvecklingsnämndens sammanträde 2015-08-31 Denna information redogör kortfattat för regionala utvecklingsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Media-no-image

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden

Pressmeddelanden   •   2015-08-31 14:53 CEST

Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 31 augusti 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Media-no-image

SUS utreder dödsfall

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 13:57 CEST

I media har rapporterats om en 10-årig pojke som avled på Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund natten till den 3 juli och där en anmälan gjorts till IVO. - Detta är en mycket tragisk händelse som vi djupt beklagar och tar på största allvar, säger Elisabeth Olhager, verksamhetschef för barnkirurgi och neonatalvård på SUS

Enkelt blodprov visar vilken sorts Parkinson patienten har

Enkelt blodprov visar vilken sorts Parkinson patienten har

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 10:28 CEST

Med ett enkelt blodprov går det att visa om en patient har en genetisk form av Parkinson, och i så fall vilken form det rör sig om. Det innebär en ny era inom Parkinsonforskningen och flyttar fram positionerna för framtida behandling.

Media-no-image

Glasögonbidrag för barn och unga välkomnas

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 15:12 CEST

Region Skånes Habiliterings- och hjälpmedelsnämnd ställer sig positiv till förslaget att bidrag ska lämnas för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga 8-19 år.

Media-no-image

IBM öppnar nytt utvecklingscenter i Malmö

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 11:45 CEST

IBM (NYSE: IBM) meddelar idag att företaget kommer etablera ett nytt utvecklingscenter i Sverige för att kunna ge kunder i Norden bättre stöd och mer support. Centret kommer att baseras i Malmö och erbjuda upp till 300 nya IT-tjänster.

Media-no-image

Utbrott av tarmbakterie vid SUS i Lund

Pressmeddelanden   •   2015-08-26 11:40 CEST

Under sommaren har fyra patienter på Skånes universitetssjukhus, i Lund, smittats med vancomycinresistenta enterokocker (VRE), en resistent form av en vanligt förekommande tarmbakterie. Bakterien kan ge infektion hos patienter med nedsatt immunförsvar.

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

Samarbetet mellan sex regioner i södra Sverige utökas

Pressmeddelanden   •   2015-08-24 08:00 CEST

De ledande politikerna i södra Sverige har beslutat att utveckla sitt samarbete inom ramen för en förening som kommer att heta Regionsamverkan Sydsverige. Det blev också klart att Region Halland och Region Jönköpings län går med i samarbetet.

Media-no-image

Värna det långsiktiga åtagandet visavi kulturlivet

Pressmeddelanden   •   2015-08-21 13:40 CEST

Kulturnämnden beslutade vid dagens möte om yttrandet över regionstyrelsens direktiv för budget 2016 och verksamhetsplan avseende perioden 2017 till 2018. – Signalen från kulturnämnden är att en fortsatt låg eller utebliven uppräkning av främst verksamhetsbidragen leder till både färre produktioner och färre turnéer, Torbjörn Lövendahl, ordförande i kulturnämnden i en kommentar till beslutet.

Media-no-image

Kulturnämnden sammanträder den 21 augusti

Pressmeddelanden   •   2015-08-17 13:28 CEST

Kulturnämnden sammanträder fredagen den 21 augusti 2015 mellan klockan 9.45 och cirka 12.00. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Media-no-image

​Bred genomlysning av vuxenpsykiatrin i Skåne

Pressmeddelanden   •   2015-08-14 13:11 CEST

En bred genomlysning av vuxenpsykiatrin i Skåne ska genomföras, för att säkerställa att vården är patientsäker och av hög kvalitet. Genomlysningen ska påbörjas omgående och leda fram till en handlingsplan för hur verksamheten ska fortsätta sitt förbättringsarbete.

Media-no-image

Mötesplats Skåne – för 3:e året och anmälningsrekord

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 10:42 CEST

​Nu på fredag den 14 augusti är det dags för Mötesplats Skåne. Det är dagen där Skånes samtliga utvecklingsaktörer möts för att samtala om hela regionens framtid. Skånes hetaste frågor som infrastruktur, bostäder och entreprenörskap står på agendan.

Region Skåne tar med köksmöblerna till Malmöfestivalen

Region Skåne tar med köksmöblerna till Malmöfestivalen

Pressmeddelanden   •   2015-08-12 09:41 CEST

På årets Malmöfestival bjuder Region Skånes politiker in till ”köksbordssamtal” i tältet vid Södertull. Där kan medborgarna föra samtal med politikerna om hur de upplever Region Skånes olika verksamheter och hur de skulle vilja att det öppna Skåne utvecklas.

Media-no-image

Innovativt ljus ska skapa regional tillväxt

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 18:59 CEST

Till hösten inleder aktörer från Skåne och Själland projektet Lightning Metropolis, som syftar till att göra Öresundsregionen till ett levande laboratorium för ljus. Med en budget på 7,3 miljoner euro (cirka 70 miljoner kronor) är projektet en stor strategisk satsning inom framtidens innovativa belysning.

Samarbete för fossilbränslefritt Skåne 2020

Samarbete för fossilbränslefritt Skåne 2020

Pressmeddelanden   •   2015-07-07 08:30 CEST

Region Skåne satsar på att bli en klimatneutral region 2020 och samverkar med flera av Skånes energiföretag. Nu har Region Skåne och E. ON Sverige tecknat en avsiktsförklaring om fossilbränslefria och klimat-neutrala energilösningar. Förklaringen omfattar även en utredning om leverans av fjärrkyla till sjukhusområdet i Malmö.

Media-no-image

Flernivåmodell föreslås i den statliga utredningen om arkitektur, form och design

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 11:25 CEST

​Regeringens särskilde utredare med uppdrag att göra en översyn och föreslå förändringar av den statliga politiken för arkitektur, form och design, Christer Larsson, välkomnade ett ökat regionalt och kommunalt engagemang i den statliga politiken. Det framgick vid ett seminarium som Region Skåne arrangerade i Visby under torsdagen.

Innovation för en giftfri miljö vid Hanöbukten och Helge Å

Innovation för en giftfri miljö vid Hanöbukten och Helge Å

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 10:20 CEST

Rent vatten är en regional och global angelägenhet. Region Skåne har nyligen gått in med 530 000 kronor i ett projekt som ska förbättra reningstekniken av avloppsvatten och minska utsläppen i Helge Å avrinningsområde och Hanöbukten. Projektet drivs av forskarna Erland Björklund och Ola Svahn vid Kristianstad Högskola.

Media-no-image

Bostadsbristen i Skåne kräver regional samverkan och nationella satsningar

Pressmeddelanden   •   2015-07-01 09:22 CEST

Ny rapport "En bostadsmarknad för alla? - Utmaningar för bostadsbyggande och infrastrukturinvesteringar i Skåne", framtagen av Region Skåne och Sveriges Byggindustrier syd. Till rapportens viktigaste slutsatser hör att regional samverkan i planeringen av infrastruktur och bostäder är en nyckel till framgång.

Pressinbjudan: Bostadsbristen är akut. Hur löser vi det tillsammans?

Pressinbjudan: Bostadsbristen är akut. Hur löser vi det tillsammans?

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 11:41 CEST

Det är nödvändigt att få fart på bostadsbyggandet. Allt fler vill bo i våra storstäder, men där är det också ont om plats och dyrast att bygga. Vilken roll spelar skattesystemet och vad behöver förändras för att öka nybyggnationen? Och hur kan vi få rimliga hyresnivåer på nya bostäder? Pressinbjudan till seminariet "Bostadsbristen är akut. Hur löser vi det tillsammans?"

Aktivitetsledare på Skåneleden ger bra resultat

Aktivitetsledare på Skåneleden ger bra resultat

Pressmeddelanden   •   2015-06-30 10:25 CEST

Region Skånes pilotprojekt med aktivitetsledare på Skåneleden visar ett mycket gott resultat i Landskrona stad. Kristina Buckos har under sina tre månader som aktivitetsledare i Landskrona fått med sig ensamkommande ungdomar och kvinnor och män från språkcaféet, med flera, ut på Skåneleden. Vilket har resulterat i både psykiskt och fysiskt välmående.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.