Tags

region skåne 719 regional utveckling 181 akutsjukhus 153 skånes universitetssjukhus 144 pia kinhult 118 regionstyrelse 107 kulturnämnden 88 helsingborgs lasarett 81 primärvården skåne 72 regionfullmäktige 62 lex maria 51 vårdcentral 45 chefläkare 44 pontus lindberg 39 blodgivning 38 regionala tillväxtnämnden 37 sjukhuschef 37 skåne 35 görel nergelius 30 csk 28 lisbeth cederwald 27 centralsjukhuset kristianstad 26 ge blod 26 kristianstad 25 folkhälsa 23 birgitta södertun 23 jonas rastad 23 infrastruktur 21 lasarettet i ystad 21 kultur skåne 20 labmedicin skåne 20 öresund 20 blodcentralen 19 ingrid bengtsson-rijavec 19 lunds universitet 19 miljö 18 tandvård 18 sus 17 psykiatri skåne 17 tillväxt 16 malmö 16 folktandvården skåne 16 medborgardialog 16 ess 16 patientsäkerhet 16 psykiatri 15 carl johan sonesson 14 näringsliv 14 forskning 14 centralsjukhuset i kristianstad 14 sjukvård 13 blodcentralen skåne 13 biogas 13 hälso- och sjukvård 13 kultur 13 demens 12 anders åkesson 12 frisktandvård 12 psykisk hälsa 12 psykisk ohälsa 12 upphandling 11 skånetrafiken 11 smittskydd skåne 11 monika ekström 11 hälso- och sjukvårdsnämndens pressinformation 11 1177 11 blodbuss 11 katarina erlingson 10 näringsliv skåne 10 läkemedel 10 hälsa 10 hälso- och sjukvårdsnämnden 10 bup 10 klimatsamverkan skåne 10 sören olofsson 10 max iv 10 helsingborg 10 cancer 10 yngve petersson 10 stroke 10 henrik fritzon 9 klimat 9 nationell patientenkät 9 tillgänglighet 9 regionservice 9 vårdproduktionsberedningen 9 kommunförbundet skåne 9 skånevård 9 gilbert tribo 9 barn 9 mikael stamming 9 kultursamverkansmodellen 9 vårdproduktionsutskottet 9 antibiotika 9 entreprenörskap 8 eurovision school contest 8 habilitering 8 pia lundbom 8 lasarettet trelleborg 8 film 8 Visa alla taggar
Media-no-image

Lasarettet Trelleborg uppmanar att inte dricka kranvattnet på sjukhuset

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 16:30 CEST

Patienter, besökare och personal ska inte dricka kranvattnet på Lasarettet Trelleborg. Orsaken är förhöjda halter av bly.

Media-no-image

Pressinformation från hälso- och sjukvårdsnämnden 24 april 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 15:33 CEST

​Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 april 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Media-no-image

Pressinbjudan till regionfullmäktiges sammanträde tisdag 28 april

Pressmeddelanden   •   2015-04-24 15:26 CEST

På tisdag 28 april sammanträder regionfullmäktige i Region Skåne. Representanter för media är välkomna att följa mötet på plats i Rådhus Skåne, Kristianstad.

Media-no-image

Aktiva insatser gör att trycksåren minskar vid SUS

Pressmeddelanden   •   2015-04-22 08:00 CEST

Årets mätning av trycksår inom SUS slutenvård visade att 11,5 procent eller 105 patienter som deltog i mätningen hade utvecklat trycksår under vårdtiden. Det är 3,5 procent färre än vid motsvarande mätning förra året.

Media-no-image

Superbusskoncept i Skåne - storsatsning som handlar om tillgänglighet

Pressmeddelanden   •   2015-04-21 09:45 CEST

Just nu pågår en utredning om 8 utpekade stråk i Skåne där konceptet med superbuss skall utvärderas. Målet är att invånarna i Skåne skall få del av bra fungerande infrastruktur – och lätt kunna resa mellan hem, arbete och aktiviteter.

Media-no-image

Jobbkommission för unga i arbete får 3 miljoner, Somali business center startas och 6 miljoner går till framtiden ljus.

Pressmeddelanden   •   2015-04-18 09:22 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionala tillväxtnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 17 april 2015. För mer information om olika ärenden, besök www.skane.se/demokrati.

Förnyad upphandling av mammografiscreening och bröstdiagnostik

Förnyad upphandling av mammografiscreening och bröstdiagnostik

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 13:30 CEST

Region Skånes upphandlingsstrategiutskott har vid sitt sammanträde den 16 april beslutat om en förnyad upphandling av mammografiscreening och bröstdiagnostik. Uppdraget avser ett ansvar för hela processen kring radiologisk bröstdiagnostik i Region Skåne vilket omfattar mammografiscreening och bröstdiagnostisk utredning.

Media-no-image

Cancerbehandling utvecklas i transatlantiskt samarbete

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 13:07 CEST

Öresunds samarbete med Massachusetts genererar konkreta resultat. Vidareutveckling av ett läkemedel mot prostatacancer är det senaste resultatet av samarbetet mellan Region Skåne, Region Hovedstaden och Region Själland, som undertecknades med världens ledande Life Science-kluster, Massachusetts Life Sciences Center (MLSC).

Revinge är ett nationellt intresse

Revinge är ett nationellt intresse

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 08:00 CEST

Henrik Fritzon (S), regionstyrelsens ordförande, Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet och Stefan Lundgren, ordförande för Kommunförbundet Skåne har tillskrivit Anders Ygeman (S), inrikesminister och Helena Lindberg, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). I brevet klargörs att utbildningsverksamheten i Revinge är av nationellt intresse.

Media-no-image

Maskulinitet och sexualitet – pressinbjudan

Pressmeddelanden   •   2015-04-17 07:56 CEST

Hur påverkar samhället och dess normer killar och unga män när det gäller identitet, sexualitet, våld och användandet av Internet?En banbrytande konferens initierad av Region Skåne och Malmö Stad tittar på problematiken tisdagen den 21 april. 2014 kom en ny utredning om Män och jämställdhet (SOU) beställd av Socialdepartementet. Utredningen fokuserar på hur mäns livssituation förändrats

Media-no-image

Invigning av Vita Huset vid Helsingborgs lasarett

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 14:48 CEST

Nu slår vi upp portarna för en ny del av Helsingborgs lasarett, vilket vi firar tillsammans med berörda medarbetare, patienter och chefer. ​Björn Zackrisson, Skånevårds Sunds förvaltningschef, inleder. Augustin Yvonne (S), Ordförande Sjukvårdsnämnd SUND, inviger och klipper bandet. TID Onsdag 22 april 2015 Klockan 15.00 PLATS Samling vid entrén på Vita Huset, Bergendals gata 2.

​Sökes: kulturverksamheter som vill öka sina internationella kontaktytor

​Sökes: kulturverksamheter som vill öka sina internationella kontaktytor

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 12:50 CEST

Kulturnämnden inleder en treårig satsning på att skapa möjligheter för kulturverksamheter att ta emot internationella konstnärer och kulturutövare i s.k. residens. – Starka kulturinstitutioner och kommuner med ett öppet förhållningssätt till omvärlden vitaliserar kulturlivet i stort och bidrar till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region, säger ordförande Torbjörn Lövendahl (S).

Media-no-image

Satsning på likarätt för att motverka fördomar

Pressmeddelanden   •   2015-04-16 09:49 CEST

​Region Skåne arbetar aktivt för att både medarbetare och medborgare ska ha lika rättigheter och möjligheter. För att motverka fördomar behövs kunskap och därför har en enig personalnämnd beslutat att satsa 290 000 kronor på en utbildningsdag i likarätt. Utbildningen fokuserar på normkritik och syftar till att öka kunskapen om jämlikhet hos vår personal.

Media-no-image

Satsning på akutsjukvården ska korta väntetiderna

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 10:39 CEST

Resultatet av den nationella patientenkäten för akutmottagningar visar att patienterna överlag är nöjda med bemötandet på Skånes akutmottagningar. Men fler upplever att de får vänta länge på akuten. Under 2015 satsar Region Skåne bland annat på fler akutläkare för att korta väntetiderna.

Media-no-image

Region Skåne ser över chefsstrukturen i sjukvården

Pressmeddelanden   •   2015-04-14 08:54 CEST

Eftersom det snart är två år sedan Region Skåne införde sin nya sjukvårdsorganisation Skånevård 2.0 har regiondirektör Jonas Rastad haft ett dialogmöte med de fackliga organisationerna. Syftet var att få en lägesbild av hur de uppfattar att organisationen fungerar. Viktiga synpunkter och förslag kom fram under mötet och flera kommer Region Skåne att börja arbeta med på en gång.

Bristyrke uppmärksammas på internationella biomedicinska analytikerdagen 15 april
Media-no-image

Kulturnämnden sammanträder den 16 april

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 13:24 CEST

Kulturnämnden sammanträder torsdagen den 16 april 2015 mellan klockan 10.00 och cirka 12.00. Dagordning samt handlingar via länk till hemsidan. Ett pressmeddelande skickas ut efter sammanträdets slut.

Media-no-image

Pressinformation från regionstyrelsens sammanträde den 9 april 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 15:45 CEST

Denna information redogör kortfattat för regionstyrelsens beslut i de ärenden som behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 april 2015. På Region Skånes webbplats www.skane.se finns handlingarna till de ärenden som behandlades vid sammanträdet.

​Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på kulturprojekt

​Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på kulturprojekt

Pressmeddelanden   •   2015-04-09 13:10 CEST

Region Skåne satsar 4,8 miljoner kronor på utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Sammanlagt 32 mottagare delar på pengarna. Det är resultatet av årets första ansökningsomgång, där det kom in sammanlagt 111 ansökningar om 20,2 miljoner kronor.

Media-no-image

Pressträff inför regionstyrelsens sammanträde 9 april 2015

Pressmeddelanden   •   2015-04-08 08:02 CEST

Välkommen till en pressträff i samband med regionstyrelsens sammanträde på torsdag den 9 april. Sammanträdet kommer att hållas i Rådhus Skåne i Kristianstad. Vid pressträffen deltar regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) och regionråd Märta Stenevi (MP).

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.