Skip to main content

100 miljoner kronor stärker svensk life science

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2014 15:27 CEST

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova beslutade idag att satsa upp till 100 miljoner kronor på utvecklingsprogrammet SIO Folksjukdomar. Programmet involverar ett stort antal aktörer, många av dem i Skåne, och ska leda till utveckling av vård och behandling för diabetessjuka – och tillväxt i life science-företag.

SIO Folksjukdomar handlar om att ta ett nationellt ansvar för att utveckla långsiktigt hållbara forsknings- och innovationsstrukturer och -processer för life sciencesektorn i Sverige. Vinnovas beslut innebär att ett stort antal aktörer från läkemedelsindustri, högskolor och universitet samt hälso- och sjukvård får möjligheter till gränsöverskridande och nydanande samarbeten – inledningsvis kring folksjukdomen diabetes.

Förutsättningar att anta utmaningen
 – I Skåne finns de bästa förutsättningarna för att ta tillvara den här satsningen. Vi har ett framstående universitetssjukhus, fler och växande life science-företag, och om några år är ESS och Max IV i gång, två forskningsanläggningar i absolut framkant som innebär stora möjligheter för innovation inom bland annat life science, säger Pia Kinhult (M), regionstyrelsens ordförande.

Life science-sektorn står inför stora utmaningar genom pågående strukturomvandlingar på global nivå. Effekterna av dessa förändringar har Skåne fått erfara bland annat genom AstraZenecas nedläggning av anläggningen i Lund 2011.

Diabetesforskning viktigt i Lund
SIO Folksjukdomar är viktigt för Region Skåne ur flera perspektiv. Forskning inom diabetesområdet är stark vid Lunds universitet och det är av stor vikt för Region Skåne att framstående forskning omvandlas till innovationer och bidrar till att nya företag skapas i Skåne och Sverige.

Region Skåne gör nu en kraftsamling för att samla sina regionala aktörer inom innovationsstödssystemet kopplat till life science. Satsningen på SIO Folksjukdomar ligger i linje med denna kraftsamling. Inom SIO Folksjukdomar finns flera indikationsområden som Region Skåne ser som relevanta ur ett forsknings- och utvecklings-, hälso- och sjukvårds- och tillväxtperspektiv, till exempel cancer.

Region Skåne ställer sig bakom SIO Folksjukdomar och vill därmed ta ett nationellt ansvar för att utveckla långsiktigt hållbara forsknings- och innovationsstrukturer och -processer för life sciencesektorn i Sverige.

Fakta – SIO Folksjukdomar
SIO står för strategiskt innovationsområde. Det är en satsning i den senaste forsknings- och innovationspropositionen och omfattar totalt 500 miljoner kronor årligen. Med SIO-satsningen vill regeringen stärka områden som är viktiga för Sveriges globala konkurrenskraft. Vinnova, Energimyndigheten och forskningsfinansiären Formas har regeringens uppdrag att bedöma och besluta om vilka områden som ska omfattas. Under förra årets beslutades om totalt fem program.

Insatser i SIO Folksjukdomar de närmaste åren är:

  • Mötesplatser för forskare på företag, universitet och hälso- och sjukvård.
  • Bättre samordning och gemensam användning av landets innovationsstödjande verksamhet på life science-området, till exempel inkubatorer, innovationskontor och projektmodeller, samt insatser för att stärka finansieringen för unga life science-företag.
  • Kliniska excellenscentrum där företag och akademi får möjlighet att genomföra nydanande studier i hälso- och sjukvården.

Speciellt för SIO Folksjukdomar är att programmet inledningsvis är inriktat på en av våra folksjukdomar; diabetes. Istället för ett branschfokus ska detta grepp möjliggöra gränsöverskridande och nydanande verksamhet. Genom piloten ska lärdomar också kunna dras för att förbättra innovationsklimatet för andra folksjukdomar, till exempel cancer eller artros.

Kontakt:
Pia Kinhult (M),
regionstyrelsens ordförande. Nås via pressekreterare Johan Folin. Tel: 044-309 30 52.

Lennart Svensson, avdelningschef innovationssystem och kluster, Region Skånes Koncernkontor. Tel: 040-675 34 18.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.