Skip to main content

11 bibliotek i Skåne får statliga medel för att utvecklas till kulturhus

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2012 11:52 CEST

Pressmeddelande Region Skånes kulturnämnd. Kulturnämnden har fördelat 1,1 miljoner kronor i statliga utvecklingsmedel till 11 folkbibliotek i 11 kommuner för att utveckla biblioteken som kulturhus.

– Viktiga pilotprojekt som handlar om verksamhetsutveckling i nära dialog med medborgarna för att öka tillgången till kultur i hela Skåne, säger Yngve Petersson, ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Folkbiblioteken uppmanades under senvåren att komma in med projektidéer. Arton bibliotek skickade in förslag och pengarna har fördelats till 11 bibliotek enligt följande:

150 000 kr till Åstorps bibliotek
150 000 kr till Ängelholms bibliotek
160 000 kr till biblioteket i Oxie, Malmö stad
50 000 kr till Perstorps bibliotek
100 000 kr till Skurups bibliotek
50 000 kr till Helsingborgs bibliotek
75 000 kr till Landskrona bibliotek
150 000 kr till biblioteken i Kävlinge och Lomma för gemensamt projekt
50 000 kr till Burlövs bibliotek
15 000 kr till biblioteket i Dalby, Lunds kommun

Ansökningar på totalt 950 000 kronor har beviljats. De beviljade projekten fördelas på fyra olika utvecklingslinjer:

1. Att testa konkreta aspekter på kulturhustanken i workshops och testzoner.

2. Att testa hur folkbiblioteken arbetar med att vidga sitt uppdrag med hjälp av film och rörlig bild.

3. Att testa ny teknik med nya målgrupper

4. Att nå nya grupper/skapa delaktighet med särskilt fokus på målgruppen nya svenskar

Information om alla beviljade ansökningar finns på Kultur Skånes hemsida, klicka här!

50 000 kr avsätts för ett inspirationsseminarium för folkbiblioteken i Skåne i september 2012 kring film och rörlig bild med fokus på berättelsen och 100 000 kr för uppföljning (en forskare kommer att följa projekten).

Beslutet om fördelning av utvecklingsbidragen togs av kulturnämndens ordförande på delegation av kulturnämnden. Handlingar och beslut bifogas pressmeddelandet. Statens kulturråd beviljade Region Skåne 1,1 miljoner kronor i utvecklingsmedel för satsningen på att utveckla biblioteken som kulturhus i april 2012.

För mer information:
Yngve Petersson (MP),
ordförande i kulturnämnden, tfn 0705 – 15 80 38

Gitte Grönfeld Wille, kulturchef, tfn: 040-675 33 87

Sakkunniga:
Maria Jacobsson, chef för Bibliotek, bildning och media, tfn 040 – 675 30 55
Anneli Börjesson, utvecklare ny teknik och bibliotek, tfn 040 – 675 37 38

Presskontakt:
Eva Nilsson Mesch, kommunikationsstrateg, 040 – 675 37 22

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Kulturnämnden är Region Skånes facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för ett kulturutbud med stor mångfald, bredd och spets samt kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en lokalt förankrad och gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus.


Bifogade filer

PDF-dokument