Skip to main content

14,5 miljoner till insatser mot hiv/aids i Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 14:18 CET

Region Skåne har fördelat 14,5 miljoner kronor från statsbidraget för insatser mot hiv/aids.

Ett 20-tal projekt och verksamheter i Skåne får dela på de 14,5 miljonerna från statsbidraget för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

Årets fördelning fokuserar på utvecklingsområden kring migranters situation med fokus på insatser mot hiv/aids, samt insatser att förbättra psykosocialt stöd till hivpositiva och anhöriga. Även insatser för att öka tillgänglighet för testning och minska förekomst av oskyddad sex har prioriterats, särskilt de projekt där målsättningen är att utveckla nya metoder.  

Region Skåne sökte under hösten ca 17 miljoner kronor från Smittskyddsinstitutet, men beviljades sista januari i år endast 14,5 miljoner kronor. Denna minskning betyder att de organisationer som sökt medel har fått mindre resurser för sina projekt.

För mer information kontakta:
Mikael Hammarsköld, avd för Folkhälsa och miljö, tel 044-3093204

Fakta
Riksdagen har de senaste 15 åren anvisat särskilda medel för insatser mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar. Staten och SKL har en årlig överenskommelse kring fördelning av dessa medel. Frivilligorganisationer, kommuner samt verksamheter inom Region Skåne ansöker om projektstöd, vilka fördelas efter förslag från en bedömningsgrupp och en ansökan från Region Skånes Hälso- och Sjukvårdsnämnd till Smittskyddsinstitutet (SMI).
Medlen till Region Skåne har dock minskat stadigt de senaste åren och de senaste två åren sjunkit med 1,6 miljoner per år.
2008 18 075 000 kr
2009 17 925 000 kr
2010 16 194 500 kr
2011 14 522 750 kr

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.