Skip to main content

2016 års idépris till nytta för patient och verksamhet

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 12:01 CET

Genom att ge en funktionsbrevlåda HSA-id kan remisstider kortas, säkerheten öka och mer tid kan läggas på vård.

Tävlingen som riktar sig till Region Skånes samtliga medarbetare lanserades 2014 av Innovator Skåne i samarbete med Förenklingskommissionen. Idéer som frigör tid för patienter och samtidigt förnyar och förenklar vårdpersonalens arbetsdag premieras.

Årets vinnande bidrag har utsetts av Förenklingskommissionen och går hand i hand med hur Region Skåne hanterar säker e-post. Skyddande av identitet samt sekretessfrågor innebär att en stor mängd korrespondens mellan regiongemensamma enheter, samt kontakter med andra huvudmän såsom kommun och privata vårdgivare, sker via papper. Krypterad e-post finns redan idag men är personlig där man kan skicka säker e-post från person till person om mottagaren har säker e-post.

Förslaget innebär bland annat kortare tider för remisshantering för remisstider och annat informationsutbyte. Det blir säkrare för patienten och ökar därmed patientsäkerheten och ger kostnadsbesparingar då tiden kan användas till annat. Det skapar dessutom möjligheter till fortsatt utveckling av säkra kommunikationsvägar.

Johan Eklund, klinikapotekare vid enheten för farmaci, Skånevård Sund, står bakom årets vinnande bidrag.

– jag är väldigt glad över att min idé vann! Det är roligt att Region Skåne tar hand om idéer som kommer från medarbetarna och att man på så sätt kan vara med och bidra till förbättringar, som i det här fallet kan leda till högre patientsäkerhet, genom att säkra upp information som skickas mellan olika vårdverksamheter.

Juryns motivering

”För en idé som underlättar säker epost i landsting och kommun. Genom att ge en funktionsbrevlåda HSA-id kan remisstider kortas, säkerheten öka och mer tid läggas på vård…”

– Årets vinnare är en idé som ligger i linje med förenklingskommissionens syfte. Det är viktigt att på detta sätt uppmuntra innovationer och arbetssätt som kommer både patienter och personal till del. Jag hoppas att detta inspirerar andra att finna lösningar så att vi tillsammans kan göra vården bättre och säkrare, säger Ewa Pihl Krabbe, ordförande förenklingskommissionen.

Juryn utfärdade även i år ett hedersomnämnande till Veronica Milton vid divisionen för specialiserad närsjukvård, neurologimottagningen, Lasarettet Ystad som bidrog med en idé som underlättar för patient i kontakten med sjukvård och Apotek. Ett SMS direkt vid receptförskrivning ger patienten information när receptet finns på Apoteket vilket förhindrar onödiga besök, telefonförfrågningar och väntan. Förslaget frigör tid för sjukvården att snabbare ta hand om patienter i olika avseenden, men framför allt vinsten för patienterna som väntar på att få klarhet i när recept är utfärdat. Sjukvården har möjlighet att kommunicera med patienterna via 1177 Vårdguidens e-tjänster och när information skrivs där kan ett sms skickas automatiskt om att recept är utfärdat.

Det vinnande bidraget belönas med ett stipendium för personlig utveckling till ett värde av 15 000 kronor.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.