Skip to main content

36 miljarder till Skåne som gynnar hela Sverige

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 10:00 CEST

Region Skåne presenterade i dag Skånes lista över prioriterade satsningar på infrastruktur för perioden 2014-2025. Behovet av investeringar uppgår till drygt 36 miljarder kronor. Investeringarna är nödvändiga för att undvika flaskhalsar för godstrafiken och den omfattande arbetspendlingen i regionen.

- Investeringarna handlar dels om att skapa förutsättningar för människor att pendla i hela Skåne, dels om att underlätta den mycket omfattande godstrafiken genom vår gränsregion. Transittrafiken med gods gynnar företag och människor i hela landet. Järnvägsnätet i Skåne är redan i dag hårt ansträngt och måste byggas ut: enligt den statliga kapacitetsutredningen kommer sju av de 26 största bristerna 2021 att finns här, säger Pontus Lindberg (M), ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Generellt sätts järnvägens behov främst; tre av fyra kronor öronmärks för spårburen trafik.

Närmare två tredjedelar av resurserna i förslaget går till att stärka viktiga nationella länkar genom regionen, där Västkustbanan, Södra stambanan och Europavägarna är huvudstråken för både gods och persontrafik. En femtedel av pengarna föreslås gå till att skapa förutsättningar för fortsatt positiv utveckling av kollektivtrafiken.

- Kollektivtrafik ger människor möjlighet att bo, arbeta och verka i hela Skåne och har stor betydelse för utvecklingen. Skånes bidrag till BNP ökar med 40 miljarder om sysselsättning och produktivitet kommer upp i nivå med riket. Med det här förslaget får 19 nya skånska orter tillgång till regional tågtrafik, samtidigt som vi bygger upp Superbusslinjer och satsar på kollektivtrafiken i de stora städerna, säger Christine Axelsson (S), andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Skånes prioritering skickas till Trafikverket som ett led i den pågående planeringen inför perioden 2014-2025, men används även i arbetet med den regionala RTI-planen. En enig Regional tillväxtnämnd står bakom listan som är framtagen i dialog med Skånes kommuner.

- Att ta fram listan har varit en omfattande process i dialog med Skånes kommuner. Det har inte varit möjligt att tillgodose alla önskemål, men de objekt som står med är viktiga för hela Skånes utveckling. Region Skåne och Skånes kommuner är beredda att bidra till finansieringen, avslutar Ewa Bertz (FP), vice ordförande i regionala tillväxtnämnden.

Bilaga: Skånes prioriterade objekt för perioden 2014-2025.

För ytterligare information, var god kontakta:

Pontus Lindberg (M)
Regionråd och ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0768-89 01 16

Ewa Bertz (FP)
Förste vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 0706-03 43 39

Christine Axelsson (S)
Regionråd och andre vice ordförande i regionala tillväxtnämnden
Telefon: 044-309 32 37


 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.