Skip to main content

Återvinning kan spara pengar för sjukhusen

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2011 08:34 CET

Foto: Jönsson bilder

En nyligen avslutad pilotstudie på Centralsjukhuset i Kristianstad visar att sjukhuset kan spara över 100 000 kr per år genom att återvinna mer. Initiativtagaren till projektet är sjukhusets miljöstrateg Sten Velander.
– Studien visar inte bara att det finns pengar att spara utan också att vi väsentligt kan sänka vår miljöpåverkan. Det är verkligen en vinn-vinn-situation, säger Sten.

Projektet har pågått under tre månader och inledningsvis gjordes en riskanalys och konsekvensbeskrivning för alla inblandade parter. – Det är inte bara att sortera mera. Det är viktigt att det fungerar för såväl vårdpersonal som städpersonal och för de som transporterar soporna, konstaterar Sten. Fokus har legat på att minska det förbränningsbara avfallet genom att öka återvinningen av papper och plast. Det har framförallt gjorts genom att möjliggöra återvinning av produkter som i sig kan innehålla fler material än enbart papper och plast.

Resultatet är över förväntan och visar att det är möjligt att inom vissa områden öka återvinningen med så mycket som 300 %. Studien har väckte stort intresse inom hela Region Skåne och kan komma ligga till grund för ett nytt regiongemensamt arbetssätt gällande återvinning.

Centralsjukhuset Kristianstad blir i och med det nya sättet att återvinna det enda sjukhus som klarar Region Skånes miljömål 5 och dessutom uppfyller regionens avfallsminimeringsplan på alla punkter. – Det är oerhört glädjande att vi är ledande även på detta område. Inte bara ur ett kostnadseffektivt perspektiv utan framförallt för att vi kan minska vår miljöpåverkan ytterligare, avslutar Sten. 

Kontakt

Sten Velander, miljöstrateg Centralsjukhuset Kristianstad, tele 044-309 15 83, 0768-87 08 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument