Skip to main content

Ambulanssjuksköterskas behandling av en höftledspatient anmäls enligt Lex Maria

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2011 08:00 CET

Region Skånes Prehospitala Centrum gör en Lex Maria-anmälan till följd av en händelse där en ambulanssjuksköterska på eget initiativ sövde och behandlade en patient vars höft hade gått ur led. 

Utan att ha behörighet sövde ambulanssjuksköterskan patienten i ambulansen för att sedan själv kunna dra höften rätt. Narkosläkemedel gavs i en dosering som ambulanssjuksköterskan saknade utbildning, kompetens och behörighet för. Åtgärderna utfördes inte på ett sjukhus utan på en ambulansstation och utan läkares medverkan. Under händelseförloppet skedde också ett personalbyte, vilket inte är tillåtet enligt gällande direktiv.

Ambulanssjuksköterskans agerande medförde ingen skada hos patienten, men kombinationen av sövning, behandling och personalbyte utsatte patienten för allvarlig risk. Därför anmäler ambulanssjukvårdens chefläkare händelsen enligt Lex Maria till Socialstyrelsen. Berörd personal togs direkt efter händelsen ur aktiv tjänst och en intern utredning påbörjades. Efter tillrättaläggande samtal och en plan för uppföljning och kompetenskontroll har nu personalen återgått i tjänst.

Lex Maria
Lex Maria-anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården. Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

 

För mer information:
Roger Rüdén, chefläkare RSPC, 070 369 73 38 roger.ruden@skane.se

Poul Kongstad, verksamhetschef RSPC, 0705 93 44 48 poul.kongstad@skane.se

  

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.