Skip to main content

AT-tinget hålls 12-14 oktober 2005

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 10:08 CEST

Pressmeddelande från Region Skåne: Region Skåne håller det fjärde AT-tinget för sina 140 yngre läkare.
Nästa vecka får de skånska sjukhusen under några dagar klara sig utan 140 av sina yngre läkare. I gengäld kommer de tillbaka med nya kunskaper och färdigheter.

Den 12-14 oktober anordnar nämligen Region Skåne för fjärde gången AT-tinget, den årliga sammankomsten för allmäntjänstgörande läkare. AT-tinget, som hålls på Ronneby Brunn, inleds på onsdagen med en etikföreläsning av Stefan Einhorn, författare, professor i molekylär onkologi och överläkare vid Radiumhemmet.

Därefter hålls drygt 20 föreläsningar med följande teman: akuta situationer, missbruk, mänskliga relationer och yrkeslivet efter AT. Dessutom får deltagarna möjlighet att öva sina praktiska färdigheter under handledning av mer erfarna kolleger.

På fredagen gästas AT-tinget av Merete Mazarella, författare och professor i nordiska språk vid Helsingfors universitet. Hon pratar om medicin och skönlitteratur. Samma dag ställer professor Arne Melander, som är chef för nätverk för läkemedelsepidemiologi, frågan ”Kan läkemedel förebygga ohälsa?”

AT-tinget organiseras till stor del av en grupp AT-läkare, varje skånskt sjukhus har en representant. Arrangörerna hoppas att de ska kunna erbjuda sina kolleger tre dagar som de kan dra nytta av i sitt framtida yrkesliv.