Skip to main content

Bättre tillgänglighet i vården ger Region Skåne nästan 100 miljoner

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2013 13:36 CEST

Region Skåne är den region/landsting som får mest pengar från den statliga kömiljarden. För god tillgänglighet till planerad vård får Region Skåne knappt 100 miljoner kronor.  

Tillgängligheten till den planerade vården är hög i Skåne. Region Skåne kommer därmed att få 96 miljoner kronor från staten i ersättning för det första halvåret 2013. Pengarna betalas genom den särskilda kömiljardpengen.

– Det är glädjande att Region Skåne har lyckats så bra med tillgänglighetsarbetet att vi har klarat kömiljarden varje månad första halvåret av 2013. Det innebär att patienter får vänta kortare tid på besök och operation vilket är det allra viktigaste. Det innebär också mer pengar till Region Skånes hälso- och sjukvård, säger Carl Johan Sonesson (M) regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårsnämnden.

Förbättring sedan 2012

– Vi har under många år arbetat långsiktigt och systematiskt med att samordna sjukvården i Skåne och det ger allt bättre resultat säger Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör.

Ersättningen till Region Skåne för samma period 2012 var 61 miljoner kronor. Kriterierna för att få ersättning har sedan dess skärpts vilket understryker att tillgängheten för den planerade vården blivit allt bättre. Mycket finns dock kvar att utveckla, till exempel när det gäller telefontillgängligheten i primärvården.


Ersättningen betalas ut från staten först under nästa år och genom en incitamentsmodell går delar av pengarna vidare till verksamheterna, både till privata vårdgivare och till vård i egen regi.

--------------

Om kömiljarden

Kömiljarden är regeringens prestationsbaserade ersättning som syftar till att uppmuntra och stärka tillgänglighetsarbetet i landet och kömiljardkraven har under åren successivt skärpts. Grundkravet för att få ta del av kömiljarden är att minst 70 procent av de väntande patienterna, inom 60 dagar, erbjuds ett första besök eller operation inom den specialiserade vården.

Mer information

Carl Johan Sonesson (M), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, 0705-08 32 33

Ingrid Bengtsson Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör, 044-309 33 91


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.