Skip to main content

Bättre tillgänglighet när Helsingborg tar över operationer från SUS

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 10:20 CEST

Helsingborgs lasarett tar över 550 operationer från Skånes universitetssjukhus, SUS, för att på så sätt förbättra tillgängligheten i vården. Det beslutade sjukvårdsnämnd Sund i går.

Det handlar om cirka 300 pacemakeroperation och 250 prostataoperationer som utförs med operationstekniken, RALP (Robotassisterad Laparoskopisk Prostataektomi). Genom att flytta över dessa operationer till Helsingborgs lasarett frigörs resurser och kompetens på SUS som på så sätt får bättre förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag inom den högspecialiserade vården. På sikt ska det minska väntetiderna för patienter i hela Skåne.

Förändringen innebär bland annat att patienter från Helsingborg, Landskrona och Ängelholm inte behöver åka ambulans till Lund för pacemakeroperationer. Eftersom det rör sig om utökning om det totala antalet operationer i regionen innebär det också att köerna minskar.

– Det här är en del av tillgänglighetspaketet, vår satsning för att öka tillgängligheten i vården. Omflyttningen betyder att patienter som i dag måste ligga på sjukhus i väntan på operation kommer till snabbare. På så vis frigör vi vårdplatser och ökar tillgängligheten i vården, säger Yvonne Augustin (s), ordförande i sjukhusnämnd Sund.

Beslutet är ett led arbetet med arbetsplatsomflyttningar inom Region Skåne. Det handlar om att flytta arbetsuppgifter mellan olika förvaltningar för att använda de samlade resurserna så effektivt som möjligt.

Läs om fler ärenden från sjukvårdsnämnd Sund:s sammanträde 2016-10-19:
http://www.skane.se/organisation-politik/Kalender/kalender-om-politik/2016/sammantrade-sjukvardsnamnd-sund7/

För mer information:
Maria Eriksson (s), pressekreterare, 0725-97 14 27

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.