Skip to main content

Bättre vinterväghållning minskar halkolyckorna

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2011 11:47 CET

Förra vintern skadades nästan 1 600 fotgängare i Skåne till följd av vinterhalkan. Detta visar ny statistik som Region Skånes sjukhus har varit med och tagit fram. Samhällskostnaden för halkolyckorna, som ligger på 36 miljoner kr varje vinter, skulle kunna minskas markant om vinterväghållningen höll en bättre och jämnare kvalitet.

Särskilt många skåningar skadades under de senaste två årens stränga vintrar. Mellan 300 och 400 personer råkade då varje månad ut för en olycka på grund av halkan. Allra flest olyckor inträffade i Malmö, Helsingborg och Lund, där i genomsnitt två till tre fotgängare skadades varje dag. Den vanligaste skadan var handledsbrott (43 procent).

 

- Genom att hålla en bättre och jämnare kvalitet på vinterväghållningen i regionen skulle många av halkolyckorna kunna förhindras. Det skulle spara både lidande för de drabbade skåningarna samtidigt som kostnaderna skulle kunna minska, säger regionrådet Birgitta Södertun (KD) i en kommentar.

 

Varje år skadas i genomsnitt ungefär 7 600 personer i den skånska trafiken. Bara under vintersäsongen 2010/2011 skadades sammanlagt 1 585 fotgängare i Skåne till följd av hala väglag. Alla skador rapporteras in från Region Skånes sjukhus till det nationella trafikskaderegistret STRADA.

 

-Halkolyckorna i Skåne beräknas kosta samhället minst 36 miljoner kronor. Det omfattar den totala kostnaden för sjukvård och produktionsbortfall i samband med olyckstillfället, säger folkhälsoanalytikern Birgit Modén i en kommentar.

 

Mer information

Birgit Modén, folkhälsoanalytiker Region Skåne, 040-39 13 96

Birgitta Södertun (KD), regionråd Region Skåne, 044-309 33 53

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument