Skip to main content

Banbrytande team för barnepilepsi får pris

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 12:43 CET

Pressmeddelande från Skånes Universitetssjukhus

Tusen barn insjuknar varje år i epilepsi i Sverige. De tvingas kämpa inte bara mot sjukdomen utan också mot de fördomar som omger den. När Margarethahemmet nu belönar barnepilepsiteamet i Lund är det därför inte enbart för den höga medicinska kompetensen.

Arbetet kom igång redan 1989 under barnneurologen Gösta Blennow. I morgon tisdag belönas epilepsiteamet vid barn- och ungdomssjukvården på Skånes universitetssjukhus med 100 000 kronor av Föreningen Margarethahemmet i Knivsta. Barnepilepsiteamet: Johan Lundberg, Eva Dehlin, Ingrid Tonning-Olsson och Anna-Karin Undrén.

– Sedan 1989 har vi velat synliggöra dessa barn genom utåtriktat arbete mot bland annat skolorna. Epilepsi får inte lika mycket uppmärksamhet som andra svåra sjukdomar under barnaåren. Samtidigt måste den medicinska behandlingen kompletteras med ett starkt psykosocialt stöd, säger sjuksköterskan Eva Dehlin.

Hon anställdes 1989 och efterhand har teamet utökats.
– Vi måste finnas där barnet är och så långt vi kan avdramatisera sjukdomen. Målet är att barnet ska slippa anfall – men samtidigt kan vi inte luras. Vi kan inte ge några garantier, säger barnpsykolog Ingrid Tonning-Olsson.

Hundratals varianter

Epilepsi uppträder i hundratalet olika varianter. För den största gruppen är sjukdomen godartad och behandlingsbar, medan andra har en mer svårbehandlad typ. För ungefär en tredjedel finns ingen bra behandling. En del av dessa kan opereras, andra inte.

Tack vare läkemedel slipper många av barnen anfall. Det innebär emellertid inte att de är opåverkade av sjukdomen.

– De kan stundtals bli avskärmade och tappa koncentrationen eller drabbas av omärkliga eller oförutsägbara anfall. Andra får epileptiska anfall vid särskilda tidpunkter. För samtliga är det viktigt att de och omgivningen lär sig känna igen symtomen så att de lättare klarar av vardagen, säger Eva Dehlin.

För åtminstone hälften av alla drabbade är de kognitiva störningarna små eller inga. Men av tradition väcker hjärnskador större obehag än andra sjukdomar. Detta allmänna förakt för svaghet är en av epilepsiteamets största utmaningar, vid sidan av de rent medicinska.

Prispengarna från Föreningen Margarethahemmet kommer att gå till vidareutbildning.

Kontakt

  • Eva Dehlin sjuksköterska 046-17 80 76, 0709-61 59 50
  • Ingrid Tonning-Olsson psykolog 046-17 84 19
  • Johan Lundgren, neurolog 046-17 82 87, 0707-91 56 65
  • Anna-Karin Undrén, sjuksköterska 046-17 82 83