Skip to main content

Befarade trafikstörningar i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2014 16:13 CEST

På måndag morgon börjar den första etappen av det omfattande förnyelsearbetet på Nya sjukhusområdet Helsingborg. Uppförandet av paviljongen dit en del av lasarettet flyttas under byggtiden.

Själva paviljongen består av 180 moduler som byggs i Tyskland. Lastbilar kör dem från hamnen i Malmö till byggplatsen intill parkeringshuset på sjukhusområdet i Helsingborg. Det krävs 165 transporter under fyra veckor för att få alla moduler på plats.

Leveranserna planeras till tidig morgon, runt lunchtid och sen eftermiddag, alltså perioder när många besöker sjukhusområdet. De breda lastbilarna kör in norrifrån på Drottning Margaretas gata, lastar av inne på byggområdet bredvid parkeringshuset och kör därefter ut igen på Södra Stenbocksgatan.

Särskilda trafikvakter finns på plats och Drottning Margaretas gata kommer att kortvarigt stängas för trafik medan lastbilarna kör in, vilket tillfälligt påverkar alla som använder parkeringshuset.

Vi räknar med att det kan uppstå förseningar och besökare behöver därför vara ute i extra god tid.

För de som besöker sjukhusområdet vid de tider när transporterna beräknas komma föreslås i första hand, om det är möjligt, att lämna bilen hemma. Alternativt parkera vid Gamla Nicolaiskolan eller Olympia, då det emellanåt kan vara svårt att komma fram till parkeringshuset.

Inflyttning i paviljongen sker under våren 2015.

Fakta:
Leveranserna sker tre gånger varje vardag mellan kl 06.00 och 17.00 och pågår mellan den 22/9 till 17/10. Lastbilarna kommer norrifrån på Södra Stenbocksgatan in på Södra Vallgatan som övergår i Drottning Margaretas gata, lastar av inne på byggområdet bredvid parkeringshuset och kör därefter ut samma väg igen.

Mer information:
Klas Andersson Press- och medieansvarig, Skånevård Sund
Mobil: 0706-54 25 29
klas.andersson@skane.se

Carina Håkansson, projektledare, Region Skåne
Mobil: 0768-87 13 97
carina.hakansson@skane.se

Relaterad länk:
Läs mer om ombyggnationen


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.