Skip to main content

Befolkningsprognos 2019-2028

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2019 16:00 CEST

Invånarantalet i Skåne fortsätter att öka enligt en ny befolkningsprognos för perioden 2019-2028. Ökningen i Skåne förväntas dessutom vara större än hela landets förväntade utveckling under samma tidsperiod.

Enligt prognosen kommer Skånes befolkning öka med 9,1 procent, vilket motsvarar cirka 124 000 invånare. Ökningstakten förväntas vara starkare i början av prognosperioden då den stora flyktingströmmen under 2015, fortfarande påverkar befolkningsutvecklingen då personer som nu beviljas uppehållstillstånd blir folkbokförda.

Åldersstrukturen skiljer sig mellan Skånes västra och östra sida vilket påverkar den naturliga folkökningen. I västra Skåne, framför allt i sydväst, är befolkningen yngre och det föds många barn, vilket ger en naturlig folkökning. Den östra sidan av Skåne har nästan inte någon naturlig folkökning alls.

Prognosen visar även på en ökad koncentration av unga till de stora städerna, samt större demografiska skillnader mellan stad och land. Malmö, Lund och Helsingborg förväntas vara de kommuner som ökar mest, räknat i antal personer.

Flyktingströmmarna, som varit stora under framförallt 2015, förväntas minska kraftigt under prognosperioden. Detta på grund av bland annat gränskontroller och hårdare lagstiftning i många EU länder såväl som i Sverige.

Befolkningsökningen beror främst på kombinationen av ökat barnafödande och stor inflyttning vilket gör att Skåne kommer ha en stark befolkningstillväxt de närmsta åren. Under prognosperioden kommer även Skånes åldersstruktur att förändras. Det är framförallt grupperna äldre barn och personer över 80 år som förväntas öka mest.

-Enligt befolkningsprognosen kommer befolkningen i Skåne att öka snabbare än genomsnittet i Sverige och vi närmar oss en befolkning på 1,5 miljoner invånare i Skåne om 10 år. Det kommer naturligtvis påverka utvecklingen i Skåne och ställer krav på bland annat infrastruktur, bostads- och arbetsmarknad samt offentlig service, säger Anna Bjärenlöv analyschef på Region Skåne.

Skånes befolkning 31 december 2018

  • 1 362 164 invånare

Prognos för Skåne förväntade befolkning 31 december 2028

  • 1 486 000 invånare (motsvarar en ökning med 9,1 procent eller 123 836 invånare)

Här finner du rapporten i sin helhet Skånes befolkningsrapport 

För mer information, kontakta:

Anna Bjärenlöv, Enhetschef för Samhällsanalys på avdelningen Regional utveckling.
E-post: Anna.Bjarenlov@skane.se
Telefon: 040-675 32 57

Region Skåne Presstjänst: 044-3093977