Skip to main content

Begränsningar i e-tjänsten Journalen

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2015 15:45 CET

Viss information i e-tjänsten Journalen stängs tillfälligt av för patienterna i Region Skåne. Journalen är en tjänst där patienterna via säker inloggning på 1177.se kan läsa delar av sin journal elektroniskt.

Ett fel som innebär att icke kvalitetssäkrad och beslutad information har varit synlig i e-tjänsten kräver fortsatt analys. Felet är identifierat men viss information i Journalen kommer att förbli stängd till dess att en grundläggande kvalitetssäkring genomförts.

En intern utredning kommer att ske skyndsamt. I avvaktan på resultatet har information till den Nationella Patientöversikten (NPÖ) från samtliga privata vårdgivare, psykiatri och ungdomsmottagningarna spärrats.

Kontakt:

Matz Widerström, medicinsk rådgivare Region Skåne. Tel: 046-17 60 42

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.