Skip to main content

Berättigad frustration om försenat hospice

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2010 16:21 CET

Under alltför många år har den lindrande, palliativa vården i mellersta Skåne varit eftersatt. Den frustration som medarbetare på hospice känner gentemot sjukhusledningen på Skånes universitetssjukhus är därför fullt begriplig.

I debatten finns dock en del missförstånd som bör redas ut.

– För det första handlar det inte alls om en besparing när vi stänger hospice på Vipeholm, säger sjukhuschef Bent Christensen.

Under året har det lagts ned stora ansträngningar på att hitta en ny lokal för verksamheten sedan de gamla lokalerna dömdes ut. En handfull alternativ undersöktes, men inget motsvarade kraven.

– Därför kom erbjudandet om vårdhemmet på S:t Larsområdet som en gåva, säger Christensen.

Detta är emellertid inte tillgängligt förrän 2012. Då utökas antalet platser från sex till sexton. Under tiden flyttas tre hospice-platser till hospice i Malmö och tre till den onkologiska kliniken i Lund, vilket mött kritik.

Klinikchef Mona Ridderheim har därför efter samråd med fackliga företrädare för personalgruppen beslutat undersöka möjligheten att förlägga samtliga sex vårdplatser till en sammanhållen enhet på onkologiska kliniken i Lund.

– Det handlar inte om vanliga sjukvårdsplatser. Den befintliga hospice-personalen kommer att vårda dessa patienter och den egna kocken följer med till den nya avdelningen. Hospice på sjukhuset får egen ingång, alla rum har bad och toalett, berättar hon.

Däremot frigörs resurser i samband med den tillfälliga flytten. De används till att skynda på etablerandet av avancerad sjukvård i hemmet (ASIH). Den första mars nästa år kommer det att finnas mellan 17 och 23 sådana platser plus 25 dagvårdsplatser på sjukhuset.

Vid två tillfällen under förra halvåret har Region Skåne anslagit sammanlagt 20 miljoner kronor till ASIH. Meningen var att ASIH skulle införas med början av hösten 2010. Ett flertal olyckliga omständigheter har gjort att detta försenats med ett halvår.

– Med ASIH måste vi lägga ned stora ansträngningar på att rekrytera och utbilda medarbetare, säger Bent Christensen.

Kontakt
Sjukhuschef Bent Christensen 046-17 27 00, 0768-08 27 00
Divisionschef Carsten Rose 046-17 69 20, 0702-57 75 09
Klinikchef Mona Ridderheim 046-17 75 09, 0768-89 03 40