Skip to main content

Beslut om åtgärder för utveckling av mobilområdet i Skåne

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2015 10:12 CEST

Regionstyrelsen beslutade idag om ett antal åtgärder som ska stimulera utvecklingen av mobilbranschen i Skåne. Bakgrunden till beslutet är de pågående neddragningarna inom branschen.

Sony Mobile är en av aktörerna inom mobilsektorn som har genomfört stora neddragningar på personalstyrkan. Totalt minskar Sony Mobile bemanningen med 575 anställda och 400 konsulter.

– Neddragningarna inom mobilbranschen innebär en dubbel utmaning. Dels måste vi hantera att många människor förlorar jobbet. Dels krävs åtgärder som tar tillvara och stärker det mobila kunnandet i regionen, säger Mattias Olsson (S), samordnare för Forsknings- och Innovationsrådet (FIRS) och kanslichef för socialdemokraterna i Region Skåne.

Åtgärderna har arbetats fram av Region Skåne, FIRS och Sony Mobile Communications AB i dialog med regeringen.

– Dagens beslut innebär att Region Skåne nu kan gå vidare med förberedelserna av de åtgärder som vi har planerat tillsammans med Sony. Åtgärder som ska stärka entreprenörskap och nyföretagande inom mobilbranschen, säger Mattias Olsson (S).

I beslutet ingår även finansiering av en testbädd för mobil hälsa.

– Sjukvården måste bli mer tillgänglig för tester av nya tekniska lösningar. Det ger fler arbetstillfällen och en bättre vård, säger Mattias Olsson (S).

Mer information om ärendet


För mer information kontakta

Mattias Olsson (S), samordnare för FIRS och kanslichef för socialdemokraterna i Region Skåne,  0706-26 33 98

Malin Tykesson (S), pressekreterare, 0725-99 76 04

Region Skånes pressjour, 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.