Skip to main content

Beslutade produktionsbidrag

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 14:04 CET

Pressmeddelande från Kultur Skåne
Kultur Skåne har beviljat produktionsbidrag om totalt 500 000 kronor.

Länk till sammanställning av ansökningar: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=162228

För mer information:
Kulturutvecklare Rosi Gerlach, 0418 – 45 45 86

Fakta om produktionsbidrag:
Produktionsbidrag kan utgå till fria teatergrupper eller dansgrupper/koreografer som arbetar i yrkesmässiga former, bedriver en publik verksamhet och har lokal bidragsförankring.

Produktionsbidragen fördelas enligt följande övergripande kriterier:

* konstnärlig kvalitet
* utveckling av produktionsformerna
* kulturpolitisk betydelse

Viktiga kulturpolitiska aspekter är geografisk spridning, tillgänglighet för funktionshindrade, huruvida gruppen verkar bland barn och ungdom, bedriver omfattande turnéverksamhet, bidrar till kulturell mångfald och jämställdhet eller i övrigt strävar efter att nå nya publikgrupper. Fördelningen av produktionsbidragen ska också säkerställa en bredd i utbudet.