Skip to main content

Bildar svensk-danskt centrum för hjärtstopp

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2012 09:04 CET

Bildar svensk-danskt centrum för hjärtstopp

Endast tio procent av de som drabbas av oväntat hjärtstopp utanför sjukhus överlever 30 dagar, vilket gör hjärtstopp till ett av de mest allvarliga akuta tillstånden. Nu får fyra sjukhus och två institutioner på båda sidor Öresund 1,2 miljoner euro från EU för att bilda ett gemensamt Centrum för hjärtstopp.

Optimal behandling av hjärtstopp innebär att alla delar av den kedja som kan rädda liv fungerar väl, från tidigt larm och defibrillering, via god vård på sjukhus, till uppföljning och rehabilitering. Alla delar i kedjan är viktiga men trots det är forskning och utveckling inte tillräckligt koordinerad. Det finns därför stora möjligheter till överlevnadsvinst med en förbättrad helhetssyn.

Skånes universitetssjukhus och Rigshospitalet i Köpenhamn leder den grupp som erhållit 1,2 milj Euro av Interreg IV A programmet för etableringen av Centrum för Hjärtstopp i Öresundsregionen. Den nya centrumbildningen ska stödja samarbete och integration av forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling och det övergripande målet är att rädda fler liv.

Förutom Skånes universitetssjukhus och Rigshospitalet ingår Lunds universitet och Helsingborgs Lasarett på den svenska sidan, samt Gentofte Universitetshospital och den Prehospitala verksamheten i Region Huvudstaden på den danska sidan. Redan idag pågår forskning om hjärtstopp på samtliga enheter men en centrumbildning kommer att förenkla och förstärka samarbete och integration och göra det möjligt för enskilda forskare att engagera sig i projekt på båda sidor av sundet.

Inledningsvis kommer åtta delprojekt att påbörjas som alla siktar på att etablera nära samarbeten i regionen. Exempel på prioriterade projekt är att kartlägga skillnader och likheter i det tidiga omhändertagandet utanför sjukhus och att, med hjälp av registerstudier, värdera risken för att vissa läkemedel kan leda till hjärtstopp. En plan finns också för att skapa en gemensam biobank för Öresundsregionen. Alla projekt förväntas vara klara vid utgången av 2014.

Kontakt: Hans Friberg, telefon +46 46 177953 alt. +46 708 144894, hans.friberg@skane.se

Jesper Kjærgaard, telefon +45 35450969 alt. +45 20276662, jek@dadlnet.dk 

     

Skånes universitetssjukhus

Hans Friberg

Helsingborgs Lasarett

Niklas Nielsen¨

Lunds universitet

David Erlinge

Rigshospitalet

Christian Hassager, Jesper Kjaergaard

Gentofte Universitetshospital

Christian Torp-Pedersen

Prehospital verksamhet Region Huvudstaden

Freddy Lipper

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.