Skip to main content

Biträdande regiondirektör har utsetts i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Feb 11, 2011 14:59 CET

Ingrid Bengtsson-Rijavec, som idag är ekonomidirektör i Region Skåne, har utsetts till biträdande regiondirektör.

Hon blir därmed permanent ställföreträdare för regiondirektören och får ett större ansvar för att samordna planerings- och styrprocesser i Region Skåne. Hon behåller dock sin tjänst som ekonomidirektör.

- Ingrid har i sin roll som ekonomidirektör gjort ett fantastiskt jobb med att utveckla ekonomisk styrning och kontroll i vår organisation. Samtidigt har jag i samband med vår kraftsamling inför framtiden sett ett behov av en ställföreträdare och ser det som en utmärkt lösning att Ingrid nu axlar även denna roll, säger regiondirektör Sören Olofsson.

Ingrid Bengtsson-Rijavec har arbetat i Region Skåne sedan 2001, som ekonomidirektör sedan hösten 2009. Sedan 2008 har hon suttit med i koncernledningen. Hon har tidigare bland annat arbetat på Finansdepartementet och på Nordiska Ministerrådet i Köpenhamn.

- De senaste åren har vi arbetat intensivt med att skapa en stabil ekonomisk grund för hela regionen och i min nya roll ser jag möjligheter att arbeta bredare med att ta tillvara de synergieffekter som finns inom regionen. Utmaningen framöver blir att vi ska kunna utvecklas och ständigt ligga i framkant som region även om vi går in i ett kärvare ekonomiskt läge, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec. 

För mer information kontakta Ingrid Bengtsson-Rijavec, tel 044-309 33 91 eller Sören Olofsson, regiondirektör, på tel 040-309 34 60.

 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.