Skip to main content

Blåsskada vid operation Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 08:43 CET

Patienten som opererades för ljumskbråck fick en skada på urinblåsan. Den är han nu helt återställd från. Händelsen Lex Maria anmäls av chefläkaren vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Patienten opererades för ljumskbråck. Det var ett återfall och därför valdes titthålsteknik för att minska risken för skador på närliggande vävnad.

Efter operationen konstaterades att patienten hade svårt att kasta vatten. Han fick därför stanna kvar över natten.

Vätskebrist
Nästa morgon var patientens urinproduktion låg, vilket bedömdes bero på vätskebrist. Patienten skrevs ut, men fick läggas in igen följande natt på grund av buksmärtor. Det visade sig finnas en skada på urinblåsan. Efter behandling har patienten blivit frisk.

Känd komplikation
Skador på urinblåsan vid operation av ljumskbråck är en välkänd men ovanlig komplikation. Fallet anmäls som Lex Maria av chefläkaren vid SUS i Malmö på grund av att patientens lidande och för att skadan möjligen hade kunnat upptäckas tidigare än vad som skedde.

Lex Maria anmälningar
Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäkerheten och därmed förbättra vården.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband

med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

 

Universitetssjukhuset MAS är sedan årsskiftet en del av Skånes universitetssjukhus som bildats av Universitetssjukhuset MAS och Universitetssjukhuset i Lund.

 

Kontaktperson Chefläkare Ingrid Mattiasson

Skånes universitetssjukhus Malmö Telefon 040-33 28 99