Skip to main content

Blodförgiftning Lex Maria anmäls

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2006 11:48 CET

En ung mans dödsfall, orsakat av blodförgiftning, Lex Maria anmäls. Anmälningen görs bland annat för att fallet ska uppmärksammas i den riskdatabas som syftar till att öka kunskapen om sällsynta och allvarliga insjuknande med oklar sjukdomsbild.

Den yngre mannen kom till akutmottagningen vid UMAS med feber, muskelvärk och kräkningar som han haft ett knappt halvt dygn. Vid läkarundersökningen konstaterades att han hade hög feber. Men samtliga prover visade normala värden. Undersökningen tydde inte heller på något onormalt.

Tragisk utgång
Tillståndet tolkades som en virussjukdom och patienten fick återvända hem. 18 timmar senare återkom han kraftigt försämrad. Nya symtom som inte funnits med från början och i form av hudblödningar gjorde att det stod klart att det handlade om ett allvarligt fall av blodförgiftning. Trots intensiva behandlingsinsatser kunde hans liv inte räddas.

Fallet Lex Maria anmäls på grund av den tragiska utgången där patienten varit i kontakt med sjukvården före den allvarliga utvecklingen. Svårigheten att skilja denna typ av blodförgiftning från virus av influensatyp är välkänd och fruktad.

Lex Maria

Lex Maria anmälningar görs för att ytterligare stärka patientsäker-heten och därmed förbättra vården.

Det är vårdgivarens skyldighet att anmäla till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Ytterligare information:
Chefläkare Ingrid Mattiasson
Tel 040-33 28 99

Utsänt på uppdrag av:
Hans-Göran Boklund
Informationschef 040-33 33 01