Skip to main content

Bokslutsrapport från Region Skåne

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2016 10:00 CET

Region Skånes bokslutsrapport är nu färdig. Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2015.

Bokslutsrapporten ger Region Skånes intressenter tidig information om koncernens ekonomiska utveckling. På så sätt får hela marknaden informationen samtidigt och det säkerställs så långt som möjligt att ingen investerare kan utnyttja förhandsinformation på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Region Skånes årsredovisning beräknas vara färdig och kommer att fastställas av regionfullmäktige den 26 april.

Bokslutsrapporten finns bifogad detta pressmeddelande.


Kontakt:
Alf Jönsson, regiondirektör. Telefon: 044-309 31 21
Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör. Telefon: 044-309 34 66

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.