Skip to main content

​Bokslutsrapport från Region Skåne 2017

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2018 11:00 CET

​Bokslutsrapport från Region Skåne 2017.

Region Skånes bokslutsrapport är nu färdig. Rapporten är en kortfattad version av Region Skånes preliminära resultat och ekonomiska ställning för 2017.

Bokslutsrapporten ger Region Skånes intressenter tidig information om koncernens ekonomiska utveckling. På så sätt får hela marknaden informationen samtidigt och det säkerställs så långt som möjligt att ingen investerare kan utnyttja förhandsinformation på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt.

Denna bokslutsrapport omfattar enbart Region Skånes nämnder/förvaltningar och inte några bolag. Region Skånes Årsredovisning beräknas vara färdig och fastställas av regionfullmäktige den 3:e april.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.