Skip to main content

Bred enighet inför förhandlingar om infrastrukturutbyggnad

Pressmeddelande   •   Jan 29, 2016 10:12 CET

Sveriges tre storstäder, Stockholm, Göteborg och Malmö, samt Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne står enade inför den kommande Sverigeförhandlingen om statens utbyggnad av infrastruktur som binder samman storstäderna, framför allt med nya stambanor för höghastighetståg.

Inför förhandlingen överlämnar parterna en skrivelse till Sverigeförhandlingen med en gemensam prioritering om hur det inledande arbetet kring höghastighetsbanor och storstadsåtgärderna bör ske. Skrivelsen innehåller tolv utgångspunkter för de inledande förhandlingarna.

Sveriges tre storstäder och storstadsregioner svarar för en stor del av landets samlade konkurrenskraft och attraktivitet. Infrastrukturutbyggnaden kommer att innebära större arbetsmarknadsregioner, ökat bostadsbyggande och fler resor och transporter på järnväg. Detta bidrar till ökad tillväxt för Sverige och ett långsiktigt hållbart transportsystem. Satsningen på höghastighetsjärnväg och utbyggd infrastruktur är en långsiktig satsning för flera kommande generationer och måste också inbegripa internationella kopplingar som är viktiga för Sverige. Därför är satsningen en viktig statlig angelägenhet som bör ligga utanför och utöver den nationella transportinfrastrukturplanen.

Att satsningar också sker i landets tre storstäder är av största vikt för att möta de behov som kraftig befolkningstillväxt medför, främja städernas utveckling och därmed bidra till tillväxt i hela landet. För att skapa största möjliga regionala nytta måste de nya stambanorna vara öppna även för storstadens regionala trafik. Det är viktigt att planeringen för höghastighetståg görs på ett sådant sätt att inte nödvändig lokal och regional trafik trängs ut.

På måndag överlämnar Sverigeförhandlingen buden till parterna. För att förtydliga storstädernas och storstadsregionernas gemensamma syn på de förhandlingar som nu inleds inom ramen för Sverigeförhandlingen har Stockholm, Göteborg, Malmö, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne den 29 januari 2016 överlämnat en gemensam skrivelse till Sverigeförhandlarna. I skrivelsen bifogas de tolv gemensamma ståndpunkter som storstäderna och storstadsregionerna enats kring.

De tre städerna och tre regionerna föreslår en första gemensam diskussion tillsammans med Sverigeförhandlingen innan de olika delförhandlingarna inleds. Genom en gemensam diskussion med utgångspunkt i de tolv punkterna som listas i skrivelsen till Sverigeförhandlingen, skapas förutsättningar för en effektiv process som bygger på gemensamma uppfattningar och principer.

Den gemensamma skrivelsen bifogas.

För kommentarer eller information, kontakta:

Region Skåne
Henrik Fritzon, regionstyrelsens ordförande
(kontakt via Malin Tykesson, pressekreterare tel: 0725 99 76 04)
Mikael Stamming, utvecklingsdirektör, tel: 0768-89 07 56

Västra Götalandsregionen
Birgitta Losman, regionutvecklingsnämndens ordförande
(kontakt via Camilla Lundén, kommunikatör, tel: 076-941 44 39)
Jan Efraimsson, utredningsledare, tel: 070-363 92 89

Malmö stad
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande, tel: 0735-79 97 01
Jan-Inge Ahlfridh, stadsdirektör, tel: 0734-34 00 24

Göteborgs Stad
Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande
(kontakt via Johan Nyhus, kommunalråd, kommunstyrelsen, tel: 031-368 00 82)
Eva Hessman, stadsdirektör, tel: 031-368 01 96

Stockholms läns landsting
Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd
(kontakt via Johanna Schreiber, pressekreterare, tel: 0725-38 95 50)
Hans-Erik Malmros, utvecklingsdirektör (kontakt via SLL Press, tel: 08-123 131 48)

Stockholms stad
Jan Valeskog, biträdande finansborgarråd
(kontakt via Ömer Oguz, pressekreterare, tel: 076-122 92 34)
Ingela Lindh, biträdande stadsdirektör, tel: 08-508 29 230

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument