Skip to main content

​Bred genomlysning av vuxenpsykiatrin i Skåne

Pressmeddelande   •   Aug 14, 2015 13:11 CEST

En bred genomlysning av vuxenpsykiatrin i Skåne ska genomföras, för att säkerställa att vården är patientsäker och av hög kvalitet.

- Vi behöver bilda oss en uppfattning om var vuxenpsykiatrin står i det utvecklings- och förbättringsarbete som pågått en tid. Mot bakgrund av den senaste tidens rapporter och granskningar av psykiatrin är det lägligt att genomföra en genomlysning nu, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

- Vi tar den oro för kvalitén som finns hos patienter och medarbetare på allvar. Vi måste tillsammans få en gemensam bild av läget i vuxenpsykiatrin som grund för vårt fortsatta arbete för en bra psykiatri, säger Björn Zackrisson, förvaltningschef Skånevård Sund.

Genomlysningen ska påbörjas omgående och leda fram till en handlingsplan för hur verksamheten ska fortsätta sitt förbättringsarbete.

Parallellt har Psykiatri Skåne inlett ett samarbete kring brukarstyrd revision. På detta vis får verksamheten reda på vad patienterna tycker.

Arbetet med genomlysningen leds av hälso- och sjukvårdsavdelningen på Region Skånes koncernkontor tillsammans med verksamheten och ska även involvera extern sakkunnig. Resultatet av arbetet ska redovisas under hösten.

- Det här är en bra åtgärd som stödjer vårt pågående förbättringsarbete. Vi måste kunna garantera en god vård för våra patienter och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Katarina Viebke divisionschef för Psykiatri Skåne.

Fakta:
Region Skåne gör regelbundet granskningar och uppföljningar av privat och offentlig verksamhet.

I en genomlysning gås en rad parametrar igenom och belyses. Vanligtvis är det tillgänglighet, kvalitet och bemötande. Man tittar även på avvikelser och Lex Maria-anmälningar.

Senast Region Skåne genomförde en genomlysning rörde det förlossningsvården och flera förbättringsområden framkom. Det har även gjorts ett liknande arbete kring vården av patienter med grå starr.

Kontakt:

Klas Andersson, press- och medieansvarig Skånevård Sund. Tel: 0706-542529.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 32 000 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2014).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.