Skip to main content

Bro, Bostad, Bil och Kärlek - ökar flyttströmmen från Danmark till Skåne

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2006 09:20 CET

Pressmeddelande från Regional utvecklingsledning: Unik rapport som publicerar en gemensam bild av flyttströmmarna i Öresundsregionen
En fjärdedel av Skånes totala folkökning kan direkt kopplas till Öresundsbron och inflyttningen av danskar. Det som främst lockar är billigare bostäder, men även lägre bilskatt och lägre levnadskostnader. Det visar en unik rapport från Migrationsverket, Skattemyndigheten, Malmö stad, Region Skåne och Öresundskomiteen, som för första gången publicerar en gemensam bild av flyttströmmarna i Öresundregionen.

― Det är glädjande att se att flyttströmmarna över sundet ökar. Det visar att invånarna har tagit till sig fördelarna med en integrerad region. Givetvis kan vi inte blunda för att integrationen även kan innebära vissa problem. Det är därför viktigt att de olika myndigheterna och organisationerna samarbetar och samordnar sitt arbete, vilket denna rapport är ett bra exempel på, säger Uno Aldegren, ordförande i Öresundskomiteen och ordförande i regionstyrelsen i Region Skåne.

Kraftigt ökad inflyttning av danskar
Inflyttningen av danskar till Skåne är idag fem gånger så stor, som innan Öresundbron invigdes år 2000. Under förra året flyttade ca 3500 personer från Danmark till Skåne. Koncentrationen till städerna i västra Skåne är stark. Ungefär två av tre invandrade danskar har bosatt sig i Malmö, Helsingborg eller Landskrona. Även om flertalet sökt sig till västra Skåne, har samtliga kommuner i länet fått ta del av inflyttningen.

Billigt att leva i Skåne
Det främsta skälet till flyttning för danskarna, är för att få mer utrymme i privatekonomin. Bostadspriserna i Skåne är lägre än i Köpenhamnsområdet och de lägre bilpriserna bidrar också till att det blir ekonomiskt fördelaktigt att flytta från Danmark till Skåne.

Anhöriginvandring
Skärpta regler för anhöriginvandring i Danmark har bidragit till, att var femte dansk inflyttare har sökt sig till Skåne. I rapporten anges i korta drag vilka regler som gäller för anhöriginvandring i Danmark och för folkbokföring i Sverige.
Huvuddelen flyttar på riktigt! - men skenbosättning förekommer

Personer som folkbokfört sig i Skåne men som egentligen bor i Danmark har tidigare varit i fokus, inte minst på den danska sidan av sundet. Rapporten visar att skenbosättningar med all säkerhet förekommer, men att det är svårt att veta exakt hur vanligt förekommande det är. Den ökade danska konsumtionen av bostäder, service och pendlingskort talar dock för att den övervägande delen av de danskar som folkbokförts i Skåne, verkligen har bosatt sig i länet.
Läs hela rapporten, se länk i högerspalten.

För mer information, kontakta:
Christian Skarman, demograf, tfn 044-13 32 51, 0705-19 32 51, christian.skarman@skane.se