Skip to main content

Byggstart Sverige - Nationell infrastrukturkonferens 2 februari

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 11:55 CET

”Byggstart Sverige” arrangeras för andra gången.

Den 2 februari samlas politiker, ekonomer och infrastrukturexperter i Malmö för att delta i den nationella konferensen ”Byggstart Sverige”, som arrangeras för andra gången. I fokus för konferensen är en av svensk samhällsplanerings mest brännande frågor - Hur ska den nya höghastighetsjärnvägen finansieras?

Från Region Skåne, en av konferensens huvudarrangörer, är höghastighetsjärnvägen och finansieringen av denna en avgörande fråga för Skånes konkurrenskraft, arbetsmarknad och tillväxt.

– Vi hoppas på en snabb byggstart av den nya höghastighetsjärnvägen söderifrån så att vi får bort flaskhalsen mellan Lund och Hässleholm. Vi räknar med att regeringen, när den i vår presenterar sin plan för hur Sveriges infrastruktur ska byggas ut, även har med satsningar på viktiga anslutningar till denna, bland annat i Hässleholm, säger Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne.

Hitta nya sätt att finansiera höghastighetsjärnvägen

Konferensen inleds gemensamt av Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne och Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö stad.

– Ska transportsektorns utsläpp minskas behövs fler transporter gå på järnväg. Vi behöver både underhålla de spår vi har och bygga nya. Och ska tåget kunna konkurrera med flyget så krävs det att tågen går snabbt, i 320 km/timmen. Därför vill vi hitta nya sätt att finansiera höghastighetsjärnvägen, säger Mätta Ivarsson (MP), ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne.

– Att satsa på en höghastighetsjärnväg med modern teknologi och snabba tåg är en av de viktigaste samhällsinvesteringarna för Sverige i framtiden. Snabba tåg med hastigheter på 320 km/timme ger förstorade arbetsmarknadsregioner, bidrar till ökat bostadsbyggande och säkrar svensk tillväxt och klimatomställning. Nu behövs en tydlig tidplan, blocköverskridande överenskommelser och alternativa finansieringsformer som gör att vi idag kan ta nya steg för att bygga Sverige starkare, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö.

Öka kunskapen och utveckla diskussionerna

Byggstart Sverige har som mål att öka kunskapen och utveckla diskussionerna inför kommande faser i arbetet med att bygga landets framtida infrastruktur. Sverigeförhandlingen föreslog att höghastighetsjärnvägen ska finansieras genom statliga lån via Riksgälden. Regeringen har tidigare slagit fast att en ny stambana inte ska skiljas ut från andra infrastruktursatsningar, men infrastrukturministern säger sig nu vara villig att ”vända på alla stenar” för att hitta en ekonomiskt ansvarstagande väg framåt. Det finns en rad olika förslag på alternativa finansieringsmetoder.

Brett spektrum idéer

Konferensen den 2 februari täcker ett brett spektrum idéer om finansiering av infrastruktur, under moderatorledda panelsamtal, utfrågningar och presentationer. Medverkar gör bland andra riksgäldsdirektör Hans Lindblad, PM Nilsson från Dagens Industri, Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Janine Alm Ericsson, Anne-Marie Pålsson, docent i nationalekonomi och SEKO:s ordförande Valle Karlsson.

Konferensen Byggstart Sverige 2018 arrangeras av: Region Skåne, Västra Götalandsregionen, Region Jönköpings län, Region Östergötland, Malmö stad, Helsingborgs stad, Lunds kommun, Hässleholms kommun, Borås stad, Jönköpings kommun, Linköpings kommun, Värnamo kommun, Tranås kommun, Regionsamverkan Sydsverige, stambanan.com, Götalandsbanan och Europakorridoren. 

Programmet i sin helhet:
www.byggstartsverige.se


För ytterligare information, kontakta:

Ulrika Geeraedts, utvecklingsdirektör i Region Skåne
Telefon 044-309 32 06

Mätta Ivarsson (MP), ordförande regionala utvecklingsnämnden i Region Skåne
Telefon 0725-52 51 08

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande i Malmö
Telefon 0735-79 97 01

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.